Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Podinspektor ds. inwestycji gminnych, pozyskiwania środków z UE i zewnętrznych oraz zamówień publicznych

Aleksandra Nowak
Pokój Nr 7
54 272 41 00 wew. 48
zam-pub.badkowo@wp.pl

 

Zadania główne :
Prowadzenie działań związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz z przygotowywaniem i rozliczaniem projektów, programów finansowanych ze środków unijnych i innych funduszy zewnętrznych, programów krajowych

Zadania szczegółowe:
1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień Publicznych,
2. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
3. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowania (SIWZ) o udzielenie zamówienia publicznego,
4. Sprawdzanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków dla potrzeb komisji przetargowej
5. Opracowywanie projektów umów w sprawie udzielania zamówień publicznych,
6. Opracowywanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych na potrzeby prezesa UZP,
7. Bieżące monitorowanie dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej na realizację zadań Gminy.
8. Analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich.
9. Pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków.
10. Przygotowywanie, przy współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi.
11. Opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie.
12. Bieżąca obsługa projektów pod względem przepływu dokumentów.
13. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia w tym przygotowanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności.
14. Współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej a także z sektorem społecznym, i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych.
15. Monitorowanie trwałości realizowanych przez Gminę projektów.

  • opublikował: Jarosław Wochna
    data publikacji: 2018-01-22 13:57
  • zmodyfikował: Jarosław Wochna
    ostatnia modyfikacja: 2019-02-06 13:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2823
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-06 13:40

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1229836
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-16 08:36

Stopka strony