Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:

Wybrany rok: 2018

Odnaleziono pozycji: 18

przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-11-23 godz. 15:20 do poniedziałek 2018-12-10 godz. 10:00 środa 2018-12-05 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-12-19 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Bądkowo w okresie od 01.01.2019r. – 31.12.2019r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej: - odpadów...
ostatnia aktualizacja: 2019-01-28 22:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-11-07 godz. 15:25 do czwartek 2018-11-22 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-11-22 godz. 13:16
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Bądkowo w okresie od 01.01.2019r. – 31.12.2020r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej: - odpadów zmieszanych...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-22 13:16
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2018-07-26 godz. 15:25 do wtorek 2018-08-14 godz. 09:45
data zakończenia: wtorek 2018-08-28 godz. 15:00
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do budynku Urzędu Gminy w Bądkowie oraz budynków mienia komunalnego zlokalizowanych na terenie gminy Bądkowo. 2. Zamówienie obejmuje dostawę - ekogroszku o kaloryczności 27-29 MJ/kg do budynku Urzędu Gminy w Bądkowie oraz budynków mienia komunalnego w : Toporzyszczewie Starym, Łowiczku, w łącznej ilości szacunkowej: 110 ton -...
ostatnia aktualizacja: 2018-08-28 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-07-11 godz. 16:55 do czwartek 2018-07-26 godz. 10:00 piątek 2018-07-27 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-08-14 godz. 14:25
ostatnia aktualizacja: 2018-08-14 14:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-04-25 godz. 15:10 do piątek 2018-05-11 godz. 09:45
data zakończenia: wtorek 2018-05-29 godz. 14:33
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160734C Łowiczek -Kaniewo km 0+000,00 - 0+998,00. 2. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-29 14:33
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-04-20 godz. 15:15 do poniedziałek 2018-05-07 godz. 10:45
data zakończenia: wtorek 2018-05-22 godz. 14:00
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160710C Słupy Małe - Słupy Duże km 0+000 do km 0 +529,80 Roboty...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-22 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-04-23 godz. 14:20 do wtorek 2018-05-08 godz. 09:45
data zakończenia: czwartek 2018-05-17 godz. 14:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160742C Wójtówka km 0+000,00 - 0+500,00 Roboty prowadzone będą w obrębie działki o numerze...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-17 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2018-03-22 godz. 15:05 do piątek 2018-04-06 godz. 09:45
data zakończenia: środa 2018-04-18 godz. 13:00
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów do przyległych działek w miejscach istniejących zjazdów indywidualnych do gospodarstw i na pola o nawierzchni z kruszywa łamanego. Zamówienie dotyczy...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-18 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-03-23 godz. 13:05 do poniedziałek 2018-04-09 godz. 09:45
data zakończenia: poniedziałek 2018-04-16 godz. 13:00
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160725C Łowiczek -Tomaszewo km 1+008,60 - 2+006,60. 2. Roboty...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-16 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-03-23 godz. 12:55 do poniedziałek 2018-04-09 godz. 08:45
data zakończenia: poniedziałek 2018-04-16 godz. 13:00
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160719C w miejscowości Toporzyszczewo 0+000,00 -0+998,00. 2. Roboty...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-16 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2018-02-08 godz. 13:40 do piątek 2018-02-23 godz. 09:45
data zakończenia: piątek 2018-03-09 godz. 13:11
Przedmiotem zamówienia jest: remont i modernizacja budynku mieszkalnego w m. Bądkowo, w tym: - roboty rozbiórkowe istniejącego pokrycia dachu, - roboty pokrywcze dachu na istniejącej konstrukcji, - wykonanie instalacji odgromowej. Lokalizacja: Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wojska - Polskiego 12 w miejscowości Bądkowo: - działka nr 140/7 (obręb Bądkowo). Przedmiot zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-09 13:11
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2018-02-06 godz. 15:10 do środa 2018-02-21 godz. 09:45
data zakończenia: czwartek 2018-03-08 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego drogi gminnej nr 160713C w miejscowości Zieleniec na odcinku o długości 580 m, od km 1+064,42 do km 1+644,42. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 22 (obręb Zieleniec). Projekt zakłada wykonanie następujących robót: - roboty...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-08 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2018-02-01 godz. 14:30 do piątek 2018-02-16 godz. 09:45
data zakończenia: czwartek 2018-03-08 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony odcinków dróg gminnych nr 160704C i nr 160705C Bądkowo -Kujawka -Wysocin, odcinek o długości 1195 m od km 0+025,00 do km 1+220,00. Roboty prowadzone będą w obrębie działek o numerach geodezyjnych 204, 35, 102...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-08 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2018-02-06 godz. 15:15 do środa 2018-02-21 godz. 10:45
data zakończenia: wtorek 2018-03-06 godz. 09:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego drogi gminnej nr 160718C w miejscowości Kwiatkowo na odcinku o długości 930,27 m, od km 0+000,00 do km 0+930,27. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 19 (obręb Kwiatkowo). Projekt zakłada wykonanie następujących robót: - roboty...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-06 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2018-01-09 godz. 12:45 do środa 2018-01-24 godz. 09:45
data zakończenia: czwartek 2018-02-01 godz. 14:00
    Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywna dostawę kruszywa łamanego (drogowego), w tym: zakup, transport i rozładunek (rozsypanie i równomierne rozciąganie po drogach) w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostawy kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, pochodzenia ze skał magmowych, typu: bazalt, granit lub o parametrach równoważnych (zbliżonych). Z uwagi...
ostatnia aktualizacja: 2018-02-01 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-01-03 do czwartek 2018-01-18 godz. 09:45
data zakończenia: środa 2018-01-31 godz. 09:15
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego drogi gminnej nr 160738C Łówkowice -Przywieczerzyn na odcinku o długości 998 m, od km 0+000,00 do km 0+998,00. Projektowany odcinek swój początek ma od drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa - Ujma Duża, a kończy się na km 0+998,00 drogi gminnej nr 160738C. Roboty...
ostatnia aktualizacja: 2018-01-31 09:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-01-03 do czwartek 2018-01-18 godz. 11:45
data zakończenia: wtorek 2018-01-30 godz. 09:45
   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego drogi gminnej nr 160728C w miejscowości Kolonia Łowiczek na odcinku o długości 408 m, od km 1+082,80 do km 1+490,80. Projektowany odcinek swój początek ma na drodze gminnej nr 160701C Bądkowo - Łowiczek, a kończy się na km 0+490,80 drogi gminnej nr 160728C...
ostatnia aktualizacja: 2018-01-30 09:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-01-03 do czwartek 2018-01-18 godz. 10:45
data zakończenia: wtorek 2018-01-30 godz. 09:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego drogi gminnej nr 160728C Kolonia Łowiczek na odcinku o długości 998 m, od km 0+000,00 do km 0+998,00. Projektowany odcinek swój początek ma na drodze gminnej nr 160727C Ujma Duża - Łowiczek, a kończy się na km 0+998,00 drogi gminnej nr 160728C. Roboty związane z...
ostatnia aktualizacja: 2018-01-30 09:00

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 886151
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-23 08:35

Stopka strony