Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
BiFZ.271.5.2018 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa drogi gminnej nr 160704C, 160705C w m. Bądkowo-Kujawka-Wysocin
data opublikowania zdarzenia: 2018-02-01 14:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2018-02-01
Data końca składania ofert: piątek 2018-02-16 godz. 09:45
Oznaczenie: BiFZ.271.5.2018
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony odcinków dróg gminnych nr 160704C i nr 160705C Bądkowo -Kujawka -Wysocin, odcinek o długości 1195 m od km 0+025,00 do km 1+220,00.
Roboty prowadzone będą w obrębie działek o numerach geodezyjnych 204, 35, 102 i 104.

Projekt zakłada wykonanie następujących robót:
- roboty przygotowawcze,
- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej żużlem i tłuczniem wapiennym,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 15 cm (jezdnia + zjazdy publiczne)
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8 cm (jezdnia + zjazdy publiczne)
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową przygotowanej podbudowy (jezdnia + zjazdy publiczne)
- wyprofilowanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową II standardu w ilości 75kG/m2 (3cm, jezdnia + zjazdy publiczne),
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej II standardu (jezdnia + zjazdy publiczne)
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym,
- montaż barier sprężystych przy przepuście w km 0+425.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233140-2 Roboty drogowe

Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia oraz technologię wykonania robót zawiera:
- projekt wykonawczy (załącznik nr 12)
- przedmiar robót (załącznik nr 13)
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 15)

 • zdarzenie opublikował: Jarosław Wochna
  data dodania: 2018-02-01 14:31
Załączniki:
Zapytanie
data opublikowania zdarzenia: 2018-02-05 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Jarosław Wochna
  data dodania: 2018-02-05 14:38
Załączniki:
 • Zapytanie nr 1.pdf178.55kB
  • załącznik opublikował: Jarosław Wochna
   data dodania: 2018-02-05 14:39
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2018-02-16 15:00
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Jarosław Wochna
  data dodania: 2018-02-16 14:53
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2018-03-08 11:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Jarosław Wochna
  data dodania: 2018-03-08 10:26
Załączniki:
[drukuj]

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54

e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 780652
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-15 13:30

Stopka strony