Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
BiFZ.271.8.2018 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Remont i modernizacja budynku mieszkalnego w m. Bądkowo
data opublikowania zdarzenia: 2018-02-08 13:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2018-02-08
Data końca składania ofert: piątek 2018-02-23 godz. 09:45
Oznaczenie: BiFZ.271.8.2018
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest: remont i modernizacja budynku mieszkalnego w m. Bądkowo, w tym:
- roboty rozbiórkowe istniejącego pokrycia dachu,
- roboty pokrywcze dachu na istniejącej konstrukcji,
- wykonanie instalacji odgromowej.
Lokalizacja: Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wojska - Polskiego 12 w miejscowości Bądkowo:
- działka nr 140/7 (obręb Bądkowo).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
- roboty rozbiórkowe istniejącego pokrycia dachowego,
- rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, pasa nadrynnowego, pasa nad gzymsem, parapetów okiennych - z blachy nie nadającej się do użytku,
- przemurowanie kominów,
- roboty pokrywcze dachu budynku na istniejącej konstrukcji: wypoziomowanie krokwi, montaż membrany, nabicie kontrłat, montaż blachodachówki,
- montaż gąsiorów na kalenicach oraz akcesorii do pokryć dachowych (taśmy pod gąsiory, wywietrzniki pod gąsiory),
- montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego (drabinki),
- montaż kolcy przeciw ptakom (na kalenicach, rynnach, podokiennikach),
- obróbki blacharskie kominów, pasa nadrynnowego, gzymsu,
- montaż rynien i rur spustowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii paroizolacyjnej - poziom na stropie,
- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej,
- wymiana instalacji odgromowej.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje całości prac uwzględnionych w dokumentacji projektowej Zamawiający rezygnuje z :
- docieplenia elewacji,
- montażu okien, drzwi, wrót garażowych,
- remontu schodów zewnętrznych,
- malowania balustrad balkonowych,
- wykonania nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonania zadaszenia nad wejściem,
- pozostałych elementów tj. ławka, trzepak, osłona na pojemniki do śmieci.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem wskazanym w pkt 1 i 3 (w: III - opis przedmiotu zamówienia) oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ.
Roboty budowlane realizowane będą w obiekcie „czynnym”.
Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w taki sposób, aby nie zagrażać osobą zamieszkującym w budynku objętym remontem oraz osobom trzecim.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45312310-3 Ochrona odgromowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- dokumentacja projektowa (załącznik nr 12),
- przedmiar robót (załącznik nr 13).
Uwaga:
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

 • zdarzenie opublikował: Jarosław Wochna
  data dodania: 2018-02-08 13:42
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2018-02-26 10:00
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
 • zdarzenie opublikował: Jarosław Wochna
  data dodania: 2018-02-26 09:14
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2018-03-09 13:11
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Jarosław Wochna
  data dodania: 2018-03-09 13:07
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-09 13:07
Załączniki:
[drukuj]

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54

e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 780636
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-15 13:30

Stopka strony