Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
BiFZ.271.9.2018 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa drogi gminnej nr 160731C w m. Sinki o dł. 0,860 km.
data opublikowania zdarzenia: 2018-03-22 15:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2018-03-22
Data końca składania ofert: piątek 2018-04-06 godz. 09:45
Oznaczenie: BiFZ.271.9.2018
Szczegółowa informacja:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów do przyległych działek w miejscach istniejących zjazdów indywidualnych do gospodarstw i na pola o nawierzchni z kruszywa łamanego. Zamówienie dotyczy drogi gminnej nr 160731 C w miejscowości Sinki na odcinku o długości 860 m , od 0+000,00-0+860,00.
2. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 47 (obręb Sinki).
3. Projekt zakłada wykonanie następujących robót:
- roboty przygotowawcze,
- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m2,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm)
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm,
- oznakowanie pionowe (zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu - załącznik nr 16), -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
5.    Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia oraz technologię wykonania robót zawiera:
- projekt budowlano - wykonawczy (załącznik nr 12)
- przedmiar robót (załącznik nr 13)
- kosztorys ofertowy ( załącznik nr 14)
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 15)

  • zdarzenie opublikował: Jarosław Wochna
    data dodania: 2018-03-22 15:04
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-06 16:00
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
  • zdarzenie opublikował: Jarosław Wochna
    data dodania: 2018-04-06 15:15
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-18 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
  • zdarzenie opublikował: Jarosław Wochna
    data dodania: 2018-04-18 12:43
Załączniki:
[drukuj]

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54

e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 780611
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-15 13:30

Stopka strony