Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Bądkowo

Ryszard Gerard Stępkowski

tel.: 54 27 24 100 wew. 22

Do zakresu zadań wójta gminy należy w szczególności:
• reprezentowanie gminy na zewnątrz,
• sprawowanie ogólnego kierownictwa bieżącymi sprawami gminy,
• czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
• podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
• sprawowanie funkcji kierownika urzędu i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
• akceptowanie projektów uchwał przedkładanych Radzie oraz sprawozdań z ich wykonania a także odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
• zatwierdzanie planów kontroli wewnętrznej oraz planów kontroli zewnętrznej prowadzonej przez urząd,
• wydawanie zarządzeń pokontrolnych i porewizyjnych,
• udzielanie odpowiedzi na zalecenia organów kontroli zewnętrznej,
• nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków,
• podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
• udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do wydawania decyzji,
• powoływanie pełnomocników do wykonywania określonych zadań,
• powoływanie komisji i zespołów opiniodawczych – doradczych,
• szczegółowe określanie zakresu zadań wykonywanych przez referaty i samodzielne stanowiska pracy,
• zawieranie umów i porozumień w granicach unormowania prawnego lub posiadanych upoważnień,
• ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
• podejmowanie decyzji w sprawach obronności, obrony cywilnej, wojskowych i zarządzania kryzysowego, stosownie do odrębnych przepisów.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Wochna
    data wytworzenia: 09.03.2010
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-06-24 15:51
  • zmodyfikował: Jarosław Wochna
    ostatnia modyfikacja: 2014-11-28 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24621
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-01 13:11

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
Santander Bank Polska SA
26 1090 1519 0000 0001 4916 1042

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat[@]ugbadkowo.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1478433
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-07-07 12:20

Stopka strony