Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Wójt Gminy Bądkowo

Paweł Kotowski

tel. +48 54 27 24 100 wew. 22

Do zakresu zadań wójta gminy należy w szczególności:

 • reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 • sprawowanie ogólnego kierownictwa bieżącymi sprawami gminy,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
 • podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • sprawowanie funkcji kierownika urzędu i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • akceptowanie projektów uchwał przedkładanych Radzie oraz sprawozdań z ich wykonania a także odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
 • zatwierdzanie planów kontroli wewnętrznej oraz planów kontroli zewnętrznej prowadzonej przez urząd,
 • wydawanie zarządzeń pokontrolnych i porewizyjnych,
 • udzielanie odpowiedzi na zalecenia organów kontroli zewnętrznej,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków,
 • podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do wydawania decyzji,
 • powoływanie pełnomocników do wykonywania określonych zadań,
 • powoływanie komisji i zespołów opiniodawczych-doradczych,
 • szczegółowe określanie zakresu zadań wykonywanych przez referaty i samodzielne stanowiska pracy,
 • zawieranie umów i porozumień w granicach unormowania prawnego lub posiadanych upoważnień,
 • ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
 • podejmowanie decyzji w sprawach obronności, obrony cywilnej, wojskowych i zarządzania kryzysowego, stosownie do odrębnych przepisów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Wochna
  data wytworzenia: 2010-03-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-24 15:51
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-06 17:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33019
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-06 17:27:37
baner toplayer
RODO