Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łówkowice - Zosin od km 0+550,00 do km 1+093,00

 • -
 • -

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej o łącznej grubości 6 cm na odpowiednio przygotowanej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi gminnej nr 160737C Łówkowice - Zosin, na odcinku 543 metrów.

W ramach projektu wykonano następujące roboty:

 • Mechanicznie wyprofilowano i zagęszczono istniejącą nawierzchnię tłuczniową jezdni.
 • Wyprofilowano podbudowę tłuczniem kamiennym przy grubości warstwy 10cm.
 • Wykonano nawierzchnię bitumiczną, dwuwarstwowo o łącznej grubości 6cm.
 • Obustronnie umocniono pobocza przy krawędzi jezdni na szerokości 0,50m kruszywem łamanym.
 • Uformowano w gruncie dowiezionym oraz plantowano z nadaniem normatywnego spadku 6%  pozostałych części obustronnych poboczy gruntowych.

Prace wykonało Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. wyłonione w drodze przetargu za ceną brutto 148.102,33zł.

Plac zabaw w Bądkowie

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nowy plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie. Wartość odebranych robót wyniosła 119.629,80 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostały następujące elementy: 

 1. wykonanie usługi w zakresie projektowania,
 2. wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W strefie zabaw i ćwiczeń ruchowych zlokalizowano zestaw i pojedyncze urządzenia rekreacyjne, m.in, huśtawka, ścianka wspinaczkowa, drabinki poziome, mostek ruchomy, zjeżdżalnia. Urządzenia rekreacyjne umożliwiają prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych oraz rozwijanie umiejętności i sprawności. W tej strefie wykonano bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadek dziecka z wysokości. 

Plac zabaw wykonany został z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnych z Polskimi Normami. Na szkolnym placu zabaw znajdują się również ławki oraz tablica informacyjna z regulaminem, określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw.  

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rządowego RADOSNA SZKOŁA. Gmina Bądkowo otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 50 % poniesionych kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw.

Przebudowa drogi gminnej nr 160711C Jaranowo – Jaranowo od 0+003,50 do 1+036,00 i od 1+054,00 do 1+776,00

 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10203
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-03 08:35:16
baner toplayer
RODO