Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kujawce - etap II

   Pod koniec grudnia 2021 roku odebrano II etap modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Kujawce.  Głównym celem  zadania było unowocześnienie procesu technologicznego oczyszczania ścieków i obejmowało m.in. budowę takich elementów jak: osadnik wtórny, komorę zbiorczą, komorę rozdziału, pompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego, pompownię części pływających, studzienkę pomiarową ścieków oczyszczonych i studzienkę pomiarową osadu. Ponadto realizując zadanie wykonano modernizację komory osadu czynnego, zamontowano aeratory napowietrzające, przelewy regulowane z napędami, sądy pomiaru stężenia tlenu i osadu, dostarczono i zamontowano sito pionowe w zbiorniku retencyjnym, utwardzono teren przy nowych obiektach, wybudowano nowe rurociągi, trasy kablowe i wiele innych elementów.  Większość urządzeń wykonano z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.
   Nad procesem oczyszczania ścieków czuwa obecnie system sterowania i kontroli w pełni automatyczny.  Dostosowuje pracę urządzeń do jakości i ilości dopływających ścieków do oczyszczalni.
   Generalnym Wykonawcą była firma Ecol - Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Wartość wykonanych robót w 2021 roku wyniosła brutto: 1 694 448,00 zł. Gmina Bądkowo na ten cel pozyskała wsparcie w kwocie 1 000 000,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
   Jednakże to nie koniec modernizacji oczyszczalni, w 2021 roku złożyliśmy kolejny wniosek na dofinansowanie trzeciego - ostatniego etapu. Po rozpatrzeniu naszego wniosku otrzymaliśmy na ten cel promesę na kwotę 2 280 000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych.
   W 2022 roku planujemy wykonać ostatni etap modernizacji. Zakres zadania obejmie ukończenie rozbudowy oczyszczalni zgodnie z posiadanym projektem budowlanym, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych oraz zakup nowego traktora o mocy ok. 115KM wraz z beczką asenizacyjną.

 • IMG_20211011_093520
 • IMG_20211020_082327
 • IMG_20210818_103035
 • IMG_20210922_082255

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2022-02-23 15:27

Remont drogi w Kwiatkowie

W dniu 17.12.2021r. został odebrany i przekazany do eksploatacji wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 160714C Zieleniec- Kwiatkowo w miejscowości Kwiatkowo, o długości 1, 278 km.

Wykonawcą prac wyłowionym w procedurze przetargowej była Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM sp. z o.o., Ul. Krzywa Góra 8/10, 87- 800 Włocławek. Koszt remontu wyniósł 595 293,79 zł.

Zadanie zostało współfinansowane przy udziale środków budżetu państwa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Pomoc w formie dotacji wyniosła 297 646,00 zł.

 • 2496
 • 2497
 • 2498

Przebudowa drogi w Wójtówce

W dniu 03.12.2021r. został odebrany i przekazany do eksploatacji wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 160744C Wójtówka- Wójtówka w miejscowości Wójtówka o długości 610,00 m.

Wykonawcą prac wyłonionym w procedurze przetargowej było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno. Koszt przebudowy wyniósł 347 099,32 zł.

Obecnie trwa jeszcze inwestycja w Zieleńcu, o której poinformujemy szerzej po zakończeniu remontu.

 • 2483
 • 2484
 • 2485

Oświetlenie przy ul. Słonecznej

Pod koniec listopada zostały zakończone prace dotyczące podniesienia standardu oświetlenia na terenie Gminy Bądkowo. Przy ulicy Słonecznej zostało zamontowanych 10 punktów oświetleniowych LED. Montaż oświetlenia wykonała Energa Oświetlenie. Koszt całej inwestycji wyniósł 50 000,00 zł brutto.

 • 2481
 • 2482

Modernizacja Stadionu Sportowego

W dniu 19 listopada 2021 r. została zakończona inwestycja modernizacji Stadionu Sportowego w Bądkowie. Wiodącym celem inwestycji była gruntowna przebudowa trybun. Przy opracowywaniu koncepcji projektowej Gmina Bądkowo kierowała się zasadą, że nie należy demontować tych elementów, które swoim stanem technicznym nie odbiegają od nowych a często są nawet lepsze jakościowo. Przy przebudowie zachowano w większości dotychczasową konstrukcję stalową trybun, która została odnowiona i zabezpieczona antykorozyjnie. Dzięki tej racjonalizatorskiej polityce prowadzenia inwestycji przy szalejących cenach materiałów budowlanych udało się wykonać całość zadania tylko z niewielkim angażowaniem środków z budżetu gminy.

Wszystkie elementy betonowe zostały zdemontowane i zbudowane na nowo od podstaw. Zamontowano plastikowe siedziska i zmieniono układ komunikacyjny trybuny. Dotychczasowa tylna ściana, która była wykonana z blachy została zdemontowana, a na jej miejscu powstał murek oporowy z klinkieru oraz doświetlenia z poliwęglanu. Całość skarpy na której osadzona jest trybuna został umocniona płytami ażurowymi. Wykonano profesjonalną rozdzielnię elektryczną. Pozostałymi istotnymi pracami na stadionie była kompleksowa wymiana ogrodzenia obiektu po wcześniejszej regulacji granic.

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe Paweł Piekarski z Lubania. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 539.865,43 zł. Gmina Bądkowo uzyskała na realizację tego zadania dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.    

Mamy nadzieję, że obiekt będzie służył rozwijaniu talentów sportowych naszej młodzieży oraz będzie miejscem licznych imprez plenerowych ze sztandarowym świętem plonów na czele, a dzięki podjętym pracom wszyscy zgromadzeni będą mogli w nich uczestniczyć bezpiecznie oraz komfortowo.

 • 2469
 • 2470
 • 2471

Otwarta Strefa Aktywności w Toporzyszczewie Starym

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich powstała Otwarta Strefa Aktywności, która zlokalizowana jest obok Klubu Seniora w miejscowości Toporzyszczewo Stare.

Dzięki temu, mieszkańcy zyskali ogólnodostępne miejsce rekreacji i aktywności fizycznej.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 34 440,00 zł brutto, a dofinansowanie stanowi 21 914,00 zł brutto.

 • 2456
 • 2457

Zakończona modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury

W dniu 15 października została zakończona modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie. W ramach zadania wykonana została termomodernizacja dachu, wymiana poszycia dachowego, remont kominów, termomodernizacja ścian, remont elewacji, odtworzenie okładzin schodów, wymiana balustrad zewnętrznych, wymiana zadaszeń nad wejściami do obiektu, wymiana okien piwnicznych, wymiana orynnowania, wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec V generacji, wymiana drzwi wejściowych, wymiana balustrad wewnętrznych, remont okładzin schodów wewnętrznych, poprawa akustyki nad sceną, remont pomieszczeń biblioteki.

Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej zostało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marcin Kucharuk z Włocławka. Koszt zadania wyniósł 491.354,25 zł. Całości inwestycji została sfinansowana ze środków pozyskanych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie dzięki tej inwestycji nabrał zupełni nowej estetyki i stał się kolejną z naszych wizytówek w coraz bardziej okazałym z każdym rokiem albumie.

 • 2419
 • 2424
 • 2425
 • 2427

Przebudowa drogi w Łowiczku

W dniu 09.09.2021r. został odebrany i przekazany do eksploatacji wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 160745C Łowiczek- Łowiczek w miejscowości Łowiczek o długości 610,00 m.

Wykonawcą prac wyłowionym w procedurze przetargowej było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno. Koszt przebudowy wyniósł 282 503,20 zł.

Zadanie zostało współfinansowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Pomoc w formie dotacji wstępnie z umowy wynosi 99 771,24 zł.

 • 2227
 • 2228
 • 2451

Przebudowa drogi Jaranowo - Jaranowo Duże

W dniu 09.09.2021r. został odebrany i przekazany do eksploatacji wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 160748C Jaranowo- Jaranowo Duże w miejscowości Jaranowo o długości 613,13 m.

Wykonawcą prac wyłowionym w procedurze przetargowej było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno. Koszt przebudowy wyniósł 293 700,00 zł.

Mamy nadzieję, że inwestycja wpłynie na poprawę komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

 • 2224
 • 2225
 • 2226

Nowa studnia głębinowa w Sinkach

25 sierpnia oddano do użytku i uruchomiono nową studnię głębinową na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców gminy Bądkowo w wodę pitną. To teraz jedna z trzech studni Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sinki, która zaopatruje gminę Bądkowo. Studnia jest w pełni zautomatyzowana, non-stop monitorowana, ma głębokość 65 m i pobiera wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej. W ciągu godziny jest w stanie wydobyć 45 m3 wody surowej.

Wykonawcą zadania była firma HYDRO-PARTNER z Leszna. Wartość zadania wyniosła 146 222,40 zł

Pierwsze czynności zmierzające do wybudowania dodatkowej studni poczyniliśmy w 2018 roku. Najwięcej czasu zajęło uzyskanie szeregu stosownych zezwoleń i decyzji. W ostatnich miesiącach trwały prace polegające na instalacji urządzenia wodnego do poboru wody, czyli montażu pompy, wykonania obudowy, zasilania, rurociągów tłocznych, automatyki i sterowania.

Od 25 sierpnia Gmina Bądkowo jest więc posiadaczem studni głębinowej, która pełni niezmiernie ważną rolę w zapewnieniu mieszkańcom wody pitnej nawet w najbardziej upalne dni lub w przypadku wystąpienia awarii jednej z pomp.

 • 2158
 • 2159
 • 2161

Przebudowa drogi w Zieleńcu

W dniu 02.07.2021r. został odebrany i przekazany do eksploatacji wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 160713C Zieleniec- Zieleniec w miejscowości Zieleniec o długości 0,510 km.

Wykonawcą prac wyłowionym w procedurze przetargowej było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno. Koszt przebudowy wyniósł 165 937,05 zł.

Mamy nadzieję, że inwestycja wpłynie na poprawę komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

 • 2026
 • 2027

Remont drogi Łówkowice-Kalinowiec

W dniu 27 maja 2021 roku został odebrany i przekazany do eksploatacji wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 160722 C Łówkowice – Kalinowiec w miejscowości Łówkowice o długości 1,3 km.

Wykonawcą prac wyłonionym w procedurze przetargowej było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno. Koszt remontu wyniósł blisko 309 150,00 zł.

Mamy nadzieję, że oprócz swojej najważniejszej funkcji czyli codziennej komunikacji, wyremontowana droga będzie również służyła mieszkańcom do celów rekreacyjnych np. wycieczkom rowerowym, spacerom.

 • 1862

Nowy Klub Dziecięcy

Klub Dziecięcy "Chatka Puchatka" to pierwsza tego typu inicjatywa w gminie Bądkowo. Placówka mieścić się będzie w budynku po Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie. Klub Dziecięcy (żłobek) rozpocznie swoje funkcjonowanie od 01.03.2021 r. i ma zapewnić miejsce opieki dla 20 dzieci od 1 roku życia do lat 3.

Właśnie zakończyły się wszelkie prace budowlane i remontowe na terenie obiektu przy ulicy Włocławskiej 19. Placówka została ostatecznie odebrana przez inspektora budowlanego i inwestora. Cały obiekt jest gruntownie wyremontowany i przystosowany do potrzeb małych dzieci. Wszystko zostało wykonane zgodnie z wytycznymi, które obowiązują kluby dziecięce i żłobki. Powstały przestronne i przejrzyste sale zabaw, które będą służyły podopiecznym do radosnego spędzania czasu. Jest także jadalnia, toalety dostosowane do wieku dzieci, szatnia, wózkownia czy pomieszczenia kuchenne. Śmiało można powiedzieć, że obiekt, w którym będzie prowadzony Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” w niczym już nie przypomina tego, w którym funkcjonowało Przedszkole Samorządowe.

Placówka zostanie także kompleksowo wyposażona w meble oraz zabawki, które będą posiadały odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i wszystkie niezbędne atesty. Ponadto na terenie Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka” będzie dostępny taras, ale także ogrodzony i zabezpieczony plac zabaw, będący świetnym rozwiązaniem dla małych podopiecznych, których roznosi energia. Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” powstał dzięki projektowi, który jest współfinansowany przez Regionalny Program Operacyjny oraz w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. Projekt jest skierowany dla osób, które doświadczają trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 1 137 487,38 zł.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest to, aby rodzice mogli bez obawy oddać swoje dziecko pod opiekę, a samemu podjąć pracę. Nad dziećmi i ich rozwojem będą czuwać odpowiednio przygotowani opiekunowie w godzinach 6:30-16:30. Naszym priorytetem jest przede wszystkim uśmiech dzieci oraz Państwa duma z czynionych przez nie postępów.

 • 1606
 • 1607

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4747
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-23 15:34:13
baner toplayer
RODO