Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Zakup wraz z dostawą papieru ksero do Urzędu Gminy w Bądkowie

drukuj (Zakup wraz z dostawą papieru ksero do Urzędu Gminy w Bądkowie)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-12-08 14:51

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych - schroniska

drukuj (Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych - schroniska)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2020-12-01 10:26

Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych

drukuj (Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-09-15 11:52

Dostawa oraz montaż 3 lamp solarnych w gminie Bądkowo

drukuj (Dostawa oraz montaż 3 lamp solarnych w gminie Bądkowo)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2020-09-10 14:24

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniami: Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby Klubu Dziecięcego w Bądkowie.

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniami: Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby Klubu Dziecięcego w Bądkowie.)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-08-13 14:30

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy i remontu dróg gminnych

drukuj (Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy i remontu dróg gminnych)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-08-13 14:28

Dobór, dostawa i montaż 3 kotłów z podajnikiem tłokowym lub ślimakowym na ekogroszek z zasobnikiem

drukuj (Dobór, dostawa i montaż 3 kotłów z podajnikiem tłokowym lub ślimakowym na ekogroszek z zasobnikiem)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-07-27 14:01

Dożywianie dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dożywianie osób dorosłych z terenu gminy Bądkowo w roku szkolnym 2019/2020 w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

drukuj (Dożywianie dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dożywianie osób dorosłych z terenu gminy Bądkowo w roku szkolnym 2019/2020 w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu")

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-07-21 18:39

Wymianę stolarki okiennej w remizie OSP Wysocin

drukuj (Wymianę stolarki okiennej w remizie OSP Wysocin)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-07-21 11:41

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obudowy studni głębinowej, przyłącza wodociągowego oraz przyłącze kablowego studni głębinowej nr 3 na terenie SUW Sinki

drukuj (Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obudowy studni głębinowej, przyłącza wodociągowego oraz przyłącze kablowego studni głębinowej nr 3 na terenie SUW Sinki)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2020-07-09 14:59

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka od owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag

drukuj (Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka od owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2020-07-09 14:57

Dobór, dostawa i montaż 3 kotłów z podajnikiem tłokowym na ekogroszek z zasobnikiem do: Budynku Mienia Komunalnego w Toporzyszczewie Starym o pow. grzewczej ok. 1100 m2; Budynku Mienia Komunalnego w Kwiatkowie o pow. grzewczej ok. 600 m2; Budynku Mienia Komunalnego w Kolonii Łowiczek o pow. grzewczej ok. 1000m2.

drukuj (Dobór, dostawa i montaż 3 kotłów z podajnikiem tłokowym na ekogroszek z zasobnikiem do: Budynku Mienia Komunalnego w Toporzyszczewie Starym o pow. grzewczej ok. 1100 m2; Budynku Mienia Komunalnego w Kwiatkowie o pow. grzewczej ok. 600 m2; Budynku Mienia Komunalnego w Kolonii Łowiczek o pow. grzewczej ok. 1000m2.)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-07-08 12:16

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa dróg gminnych.

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa dróg gminnych.)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-07-02 14:45

Zmiana sposobu użytkowania ( adaptacja ) pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie oraz Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby Klubu Dziecięcego w Bądkowie.

drukuj (Zmiana sposobu użytkowania ( adaptacja ) pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie oraz Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby Klubu Dziecięcego w Bądkowie.)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-07-02 14:42

Organizacja obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w okresie wakacji na pobyt siedmiodniowy.

drukuj (Organizacja obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w okresie wakacji na pobyt siedmiodniowy.)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-06-18 14:51

Zakup oraz dostawa laptopów, słuchawek oraz kamer do laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

drukuj (Zakup oraz dostawa laptopów, słuchawek oraz kamer do laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej)

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bądkowo w 2020 roku

drukuj (Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bądkowo w 2020 roku)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-05-22 11:16

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie

drukuj (Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-05-14 14:48

Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody podziemnej w Sinkach

drukuj (Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody podziemnej w Sinkach)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-05-13 14:58

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa dróg gminnych.

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa dróg gminnych.)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-05-12 14:24

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy i remontu dróg gminnych o łącznej długości ok. 1,842 km

drukuj (Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy i remontu dróg gminnych o łącznej długości ok. 1,842 km)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-05-08 14:00

Zakup oraz dostawę 34 sztuk laptopów oraz 36 sztuk słuchawek

drukuj (Zakup oraz dostawę 34 sztuk laptopów oraz 36 sztuk słuchawek)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2020-04-02 14:44

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa oraz remonty dróg gminnych

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa oraz remonty dróg gminnych)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-03-13 15:09

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu dróg gminnych o łącznej długości ok. 1,990 km

drukuj (Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu dróg gminnych o łącznej długości ok. 1,990 km)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-03-04 13:29

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Zmiana sposobu użytkowania ( adaptacja) pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie”

drukuj (Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Zmiana sposobu użytkowania ( adaptacja) pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie”)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-02-20 13:38

Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych

drukuj (Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2020-01-15 14:56

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Toporzyszczewo Stare

drukuj (Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Toporzyszczewo Stare)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-01-13 15:10

Zakup i dostawa 10 szt. opasek monitorujących SOS, kompatybilnego specjalistycmego oprogramowania wraz z obsługą telekomunikacyjną oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi oprogramowania

drukuj (Zakup i dostawa 10 szt. opasek monitorujących SOS, kompatybilnego specjalistycmego oprogramowania wraz z obsługą telekomunikacyjną oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi oprogramowania)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-01-09 14:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19229
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-13 14:22:28
baner toplayer
RODO