Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2023 rok

Informacja

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bądkowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bądkowo raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

            Informuję, że w dniu 20 czerwca 2024r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie odbędzie się III sesja Rady Gminy Bądkowo na której zostanie  przedstawiony raport o stanie gminy. Raport obejmować będzie podsumowanie działalności Wójta Gminy Bądkowo w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy.

            Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w dniu 20 czerwca 2024r., podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Raport rozpatrzony będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi  15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

            Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bądkowo pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – wzór zgłoszenia.

            Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas, której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Bądkowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 19 czerwca 2024r. do godziny 14:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bądkowie (pokój nr 8).

            Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest również w Urzędzie Gminy
w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo w sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bądkowo

                                                                               Roman Ciesielski

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2024-06-13 15:05

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2022 rok

Informacja

Przewodniczącej Rady Gminy Bądkowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bądkowo raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

            Informuję, że w dniu 7 czerwca 2023r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Bądkowo na której zostanie  przedstawiony raport o stanie gminy. Raport obejmować będzie podsumowanie działalności Wójta Gminy Bądkowo w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

            Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w dniu 7 czerwca 2023r., podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Raport rozpatrzony będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi  15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

            Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bądkowo pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – wzór zgłoszenia.

            Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas, której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Bądkowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 6 czerwca 2023r. do godziny 14:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bądkowie (pokój nr 8).

            Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest również w Urzędzie Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo w sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo

Elżbieta Figas

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2023-05-25 10:00

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2021 rok

Informacja

Przewodniczącej Rady Gminy Bądkowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bądkowo raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

            Informuję, że w dniu 25 maja 2022r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Bądkowo na której zostanie  przedstawiony raport o stanie gminy. Raport obejmować będzie podsumowanie działalności Wójta Gminy Bądkowo w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

            Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w dniu 25 maja 2022r., podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Raport rozpatrzony będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi  15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

            Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bądkowo pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – wzór zgłoszenia.

            Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas, której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Bądkowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 24 maja 2022r. do godziny 14:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bądkowie (pokój nr 8).

            Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest również w Urzędzie Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo w sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo

Elżbieta Figas

 

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2022-05-12 11:49

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2020 rok

Informacja

Przewodniczącej Rady Gminy Bądkowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bądkowo raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

            Informuję, że w dniu 23 czerwca 2021r. o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Bądkowo na której zostanie  przedstawiony raport o stanie gminy. Raport obejmować będzie podsumowanie działalności Wójta Gminy Bądkowo w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

            Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w dniu 23 czerwca 2021r., podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Raport rozpatrzony będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi  15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

            Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bądkowo pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – wzór zgłoszenia.

            Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas, której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Bądkowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 22 czerwca 2021r. do godziny 14:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bądkowie (pokój nr 8).

            Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest również w Urzędzie Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo w sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo

Elżbieta Figas

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2019 rok

Informacja

Przewodniczącej Rady Gminy Bądkowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bądkowo raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

            Informuję, że w dniu 30 czerwca 2020r. o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Bądkowo na, której Wójt Gminy przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

            Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w dniu 30 czerwca 2020r., podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Raport rozpatrzony będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi  15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

            Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bądkowo pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – wzór zgłoszenia poniżej.

            Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas, której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Bądkowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 29 czerwca 2020r. do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bądkowie (pokój nr 8).

            Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest również w Urzędzie Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo w sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo

Elżbieta Figas

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2020-06-10 09:56

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2018 rok

Przewodniczącej Rady Gminy Bądkowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bądkowo raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2018 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11367
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-13 15:07:22
baner toplayer
RODO