Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2021 rok

Informacja

Przewodniczącej Rady Gminy Bądkowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bądkowo raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

            Informuję, że w dniu 25 maja 2022r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Bądkowo na której zostanie  przedstawiony raport o stanie gminy. Raport obejmować będzie podsumowanie działalności Wójta Gminy Bądkowo w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

            Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w dniu 25 maja 2022r., podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Raport rozpatrzony będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi  15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

            Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bądkowo pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – wzór zgłoszenia.

            Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas, której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Bądkowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 24 maja 2022r. do godziny 14:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bądkowie (pokój nr 8).

            Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest również w Urzędzie Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo w sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo

Elżbieta Figas

 

  • opublikował: Agata Centkowska
    data publikacji: 2022-05-12 11:49

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2020 rok

Informacja

Przewodniczącej Rady Gminy Bądkowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bądkowo raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

            Informuję, że w dniu 23 czerwca 2021r. o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Bądkowo na której zostanie  przedstawiony raport o stanie gminy. Raport obejmować będzie podsumowanie działalności Wójta Gminy Bądkowo w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

            Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w dniu 23 czerwca 2021r., podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Raport rozpatrzony będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi  15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

            Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bądkowo pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – wzór zgłoszenia.

            Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas, której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Bądkowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 22 czerwca 2021r. do godziny 14:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bądkowie (pokój nr 8).

            Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest również w Urzędzie Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo w sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo

Elżbieta Figas

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2019 rok

Informacja

Przewodniczącej Rady Gminy Bądkowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bądkowo raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

            Informuję, że w dniu 30 czerwca 2020r. o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Bądkowo na, której Wójt Gminy przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

            Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w dniu 30 czerwca 2020r., podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Raport rozpatrzony będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi  15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

            Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bądkowo pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – wzór zgłoszenia poniżej.

            Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas, której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Bądkowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 29 czerwca 2020r. do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bądkowie (pokój nr 8).

            Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest również w Urzędzie Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo w sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo

Elżbieta Figas

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2019 rok

  • opublikował: Jarosław Wochna
    data publikacji: 2020-06-10 09:56

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2018 rok

Przewodniczącej Rady Gminy Bądkowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bądkowo raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Raport o stanie gminy Bądkowo za 2018 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6243
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-05-12 11:53

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
Santander Bank Polska SA
26 1090 1519 0000 0001 4916 1042

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat[@]ugbadkowo.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1478431
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-07-07 12:20

Stopka strony