Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja

Przewodniczącej Rady Gminy Bądkowo dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bądkowo raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Informuję, że w dniu 26 czerwca 2019r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Bądkowo na, której Wójt Gminy przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.
Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w dniu 26 czerwca 2019r., podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Raport rozpatrzony będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi  15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bądkowo pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas, której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Bądkowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 25 czerwca 2019r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Bądkowie w godz. 7:30-15:30.
Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82 w sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo.

Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo
Elżbieta Figas

 

Raport o stanie gminy Bądkowo

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 415
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-24 14:44

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 886141
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-23 08:35

Stopka strony