Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Szanowni Państwo

W tym dziale prezentować będziemy najnowsze informacje dot. tegorocznych wyborów samorządowych.

Wybory samorządowe odbędą się 21 listopada, a ich druga tura, w przypadku wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, 5 grudnia.

Ważną zmianą w tegorocznych wyborach samorządowych są nowe godziny głosowania: od 08:00 do 22:00 (wcześniej w godz. od 06:00 do 20:00).

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją” stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem kandydatów na radnych oraz prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz, wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty (art. 64a i art. 64b Ordynacji).

Komitety wyborcze zgłaszają również kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta – Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.).

Ujednolicone teksty wyżej wymienionych ustaw i inne akty prawa wyborczego są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Gminna Komisja Wyborcza w Bądkowie przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na radnych do rady gminy oraz zgłoszenia kandydatów na wójta gminy w Urzędzie Gminy w Bądkowie pok. nr 10, według poniższego harmonogramu:

 • 14 października 2010r. w godz. 9.00-12.00
 • 15 października 2010r. w godz. 9.00-12.00
 • 18 października 2010r. w godz. 9.00-12.00
 • 19 października 2010r. w godz. 9.00-12.00
 • 20 października 2010r. w godz. 9.00-12.00
 • 21 października 2010r. w godz. 9.00-12.00
 • 22 października 2010r. w godz. 9.00-24.00 

Zgłoszenia kandydatów na wójta gminy można dokonywać również w dniach jak niżej:

 • 25 października 2010r. w godz. 9.00-12.00
 • 26 października 2010r. w godz. 9.00-12.00
 • 27 października 2010r. w godz. 9.00-24.00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-21 10:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-18 15:08

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy
Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
do 2 października 2010 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 4 października 2010 r. zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do 7 października 2010 r. powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
do 22 października 2010 r. do godz. 24:00 zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
do 27 października 2010 r. przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
do godz. 24:00 zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do 29 października 2010 r. przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do 31 października 2010 r. przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 6 listopada 2010 r.
rozplakatowanie obwieszczeń:
 1. właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
 2. gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
od 6 listopada 2010 r. nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
do 7 listopada 2010 r. powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
do 11 listopada 2010 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 16 listopada 2010 r. składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
19 listopada 2010 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej
20 listopada 2010 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
21 listopada 2010 r. w godz. 8:00-22:00 głosowanie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 14:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-28 14:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7976
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-18 15:08:46
baner toplayer
RODO