Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Szanowni Państwo

 

W tym dziale prezentować będziemy najnowsze informacje dot. tegorocznych wyborów samorządowych.

Wybory samorządowe odbędą się 21 listopada, a ich druga tura, w przypadku wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, 5 grudnia.

Ważną zmianą w tegorocznych wyborach samorządowych są nowe godziny głosowania: od 08:00 do 22:00 (wcześniej od 06:00 - 20:00).

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją” stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem kandydatów na radnych oraz prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz, wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty (art. 64a i art. 64b Ordynacji).
Komitety wyborcze zgłaszają również kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta – Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.).
Ujednolicone teksty wyżej wymienionych ustaw i inne akty prawa wyborczego są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Gminna Komisja Wyborcza w Bądkowie przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na radnych do rady gminy oraz zgłoszenia kandydatów na wójta gminy w Urzędzie Gminy w Bądkowie pok. nr 10, według poniższego harmonogramu:

14 października 2010r. w godz. 9.00 – 12.00

15 października 2010r. w godz. 9.00 – 12.00

18 października 2010r. w godz. 9.00 – 12.00

19 października 2010r. w godz. 9.00 – 12.00

20 października 2010r. w godz. 9.00 – 12.00

21 października 2010r. w godz. 9.00 – 12.00

22 października 2010r. w godz. 9.00 – 24.00 

Zgłoszenia kandydatów na wójta gminy można dokonywać również w dniach jak niżej:

25 października 2010r. w godz. 9.00 – 12.00

26 października 2010r. w godz. 9.00 – 12.00

27 października 2010r. w godz. 9.00 – 24.00

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-21 10:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-18 15:08

 

KALENDARZ WYBORCZY
 
Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
1 2
do 2 października 2010 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 4 października 2010 r. - zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do 7 października 2010 r. - powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
do 22 października 2010 r. do godz. 2400 - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
do 27 października 2010 r. - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
do godz. 2400 - zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do 29 października 2010 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do 31 października 2010 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 6 listopada 2010 r. -
rozplakatowanie obwieszczeń:
a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
od 6 listopada 2010 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
do 7 listopada 2010 r. - powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
do 11 listopada 2010 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 16 listopada 2010 r. - składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
19 listopada 2010 r. o godz. 2400 - zakończenie kampanii wyborczej
20 listopada 2010 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
21 listopada 2010 r. godz. 800-2200 - głosowanie

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 14:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-28 14:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6465
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-10-18 15:08

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
Santander Bank Polska SA
26 1090 1519 0000 0001 4916 1042

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat[@]ugbadkowo.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1478409
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-07-07 12:20

Stopka strony