Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Czyste Powietrze
  • Załóż profil zaufany
  • UG Bądkowo na ePUAP
  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Zawiadomienie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GPZ Radziejów z linią elektroenergetyczną WN 110Kv relacji GPZ Ciechocinek - GPZ Włocławek Azoty”.

Budowa budynku inwentarskiego na działce nr 18/4, obręb Jaranowo, gmina Bądkowo

Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1, do głębokości 98,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h projektowanym w miejscowości Toporzyszczewo Stare, gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 31/3, obręb 0008 Toporzyszczewo Stare, gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – ciśnieniowym nawadnianiu upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Toporzyszczewo Stare, gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie

Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Łówkowice gm. Bądkowo

Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Kujawka gm. Bądkowo

Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego - dwa zbiorniki naziemne o pojemności V=9200l (9,2m3) każdy, na działce o nr ewidencyjnym 80/3 w miejscowości Łówkowice, gmina Bądkowo

Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 na terenie dz. ew. nr 77/1, obręb Kolonia Święte, gm. Waganiec, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie, w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych powyżej 5 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Kalania Święte, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1067
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-22 14:21:53
baner toplayer
RODO