Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Realizacja warsztatów i spotkań dla uczestników projektu pn. Aktywni Bądkowianie

drukuj (Realizacja warsztatów i spotkań dla uczestników projektu pn. Aktywni Bądkowianie)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-12-19 15:26
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-30 12:06

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka etap I — przeróbka osadu

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka etap I — przeróbka osadu)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-12-10 10:50

Zakup wraz z dostawą papieru ksero do Urzędu Gminy w Bądkowie

drukuj (Zakup wraz z dostawą papieru ksero do Urzędu Gminy w Bądkowie)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-12-02 13:51

Zakup wraz z dostawą tonerów oraz tuszy do drukarek, kopiarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Bądkowie

drukuj (Zakup wraz z dostawą tonerów oraz tuszy do drukarek, kopiarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Bądkowie)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-12-02 13:48

Dostawa oraz montaż lampy solarnej w gminie Bądkowo

drukuj (Dostawa oraz montaż lampy solarnej w gminie Bądkowo)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-12-02 13:43

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych - schroniska

drukuj (Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych - schroniska)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-11-28 09:30

Świadczenie w 2020 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

drukuj (Świadczenie w 2020 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-11-26 12:12

Remont w remizie jednostki OSP Słupy Duże

drukuj (Remont w remizie jednostki OSP Słupy Duże)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-10-21 15:27

Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych.

drukuj (Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych.)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-10-03 15:14
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-03 15:16

Zakup i dostawa 130 sztuk pendrive w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

drukuj (Zakup i dostawa 130 sztuk pendrive w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-09-19 13:56

Zakup wraz z dostaw ą krzeseł do remizy jednostki OSP Kujawka

drukuj (Zakup wraz z dostaw ą krzeseł do remizy jednostki OSP Kujawka)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-09-17 15:07

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

drukuj (Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-08-28 10:00

Dostawa opału do budynku Urzędu Gminy w Bądkowie oraz budynków mienia komunalnego zlokalizowanych na terenie gminy Bądkowo

drukuj (Dostawa opału do budynku Urzędu Gminy w Bądkowie oraz budynków mienia komunalnego zlokalizowanych na terenie gminy Bądkowo)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-08-13 14:12

Zakup oraz dostawę 12 sztuk laptopów oraz szafki mobilnej do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

drukuj (Zakup oraz dostawę 12 sztuk laptopów oraz szafki mobilnej do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-08-12 15:00
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-13 07:43

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bądkowo w 2019 roku

drukuj (Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bądkowo w 2019 roku)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-08-07 14:53

Dożywianie dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dożywianie osób dorosłych z TERENU GMINY BĄDKOWO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

drukuj (Dożywianie dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dożywianie osób dorosłych z TERENU GMINY BĄDKOWO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-07-25 10:58

Zakup oraz dostawę 12 sztuk laptopów oraz szafki mobilnej do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

drukuj (Zakup oraz dostawę 12 sztuk laptopów oraz szafki mobilnej do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-07-11 13:37

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko -pomorskiego i łódzkiego

drukuj (Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko -pomorskiego i łódzkiego)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-07-02 15:30

Dostawa, montaż i uruchomienie 3 klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Gminy Bądkowie

drukuj (Dostawa, montaż i uruchomienie 3 klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Gminy Bądkowie)

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-06-28 13:06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Przebudowa ze zmiana użytkowania pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby Klubu Dziecięcego w Bądkowie”

drukuj (Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Przebudowa ze zmiana użytkowania pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby Klubu Dziecięcego w Bądkowie”)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-06-21 14:10

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 4,478 km

drukuj (Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 4,478 km)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-06-21 14:02

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w remizie OSP Kujawka

drukuj (Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w remizie OSP Kujawka)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-06-10 15:03
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 15:03

Organizacja obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w okresie wakacji na pobyt 10 – cio dniowy

drukuj (Organizacja obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w okresie wakacji na pobyt 10 – cio dniowy)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-06-07 14:29

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2026 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane)

drukuj (Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2026 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane))

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-06-03 14:33

Remont drogi gminnej nr 160717C Biele – Biele na odcinku 500 mb

drukuj (Remont drogi gminnej nr 160717C Biele – Biele na odcinku 500 mb)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-03-25 14:24
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 14:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28440
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-22 10:09:05
baner toplayer
RODO