Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sinki

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

    Od listopada 2015 roku do końca maja 2016 roku trwały prace związane z budową stacji uzdatniania wody w miejscowości Sinki gm. Bądkowo. Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" oraz z udziałem środków pochodzących z WFOŚiGW w Toruniu.
    Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy S.J. z Koźmina Wielkopolskiego. Całkowita wartość projektu pn. ,,Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sinkach” wynosła 2.402.831,62 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 1.953.521,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Metryka

 • data wytworzenia: 2015-07-10
 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2015-01-20 11:37
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-19 10:23

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Bądkowie

 • -
 • -

    Inwestycja rozpoczęta jesienią 2014 roku, polegała na rozbudowie budynku szkolnego o moduł zawierający dwie klasy wraz z zapleczem sanitarnym. Budynek wchodzi w skład kompleksu szkolnego wraz z Gimnazjum oraz zespołem szkolno-przedszkolnym. Rozbudowa zlokalizowana od strony południowo-zachodniej, tzw. łącznik pomiędzy gimnazjum a szkołą podstawową, obiekt dwukondygnacyjny połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej.

Wykonawcą robót była firma MARINBUD z Palczewa.

Całkowita wartość projektu wynosi 381 871,95 zł.

Metryka

 • data wytworzenia: 2015-10-16
 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2015-02-19 12:34
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-19 10:32

Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łówkowice - Zosin od km 0+000 do km 0+550

 • -
 • -

    Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej o łącznej grubości 6 cm na odpowiednio przygotowanej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi gminnej nr 160737C Łówkowice - Zosin, na odcinku 550 metrów.

W ramach projektu wykonano następujące roboty:

 • Mechanicznie wyprofilowano i zagęszczono istniejącą nawierzchnię tłuczniową jezdni.
 • Wyprofilowano podbudowę tłuczniem kamiennym przy grubości warstwy 10cm.
 • Wykonano nawierzchnię bitumiczną, dwuwarstwowo o łącznej grubości 6cm.
 • Obustronnie umocniono pobocza przy krawędzi jezdni na szerokości 0,50m kruszywem łamanym.
 • Uformowano w gruncie dowiezionym oraz plantowano z nadaniem normatywnego spadku 6%  pozostałych części obustronnych poboczy gruntowych.

Prace wykonała firma INODROG z Inowrocławia wyłoniona w drodze przetargu. Wartość robót wg. umowy wyniosła brutto 141.790,60zł.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2015-12-22 14:47
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-19 10:34

Przebudowa drogi gminnej nr 160729 C Łowiczek – Łowiczek od km 0+007,00 do km 1+000,00

 • -
 • -

    Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej o łącznej grubości 6 cm na odpowiednio przygotowanej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi gminnej nr 160729 C Łowiczek – Łowiczek, na odcinku od km 0+007,00 do km 1+000,00.

W ramach projektu wykonano następujące roboty:

 • Mechanicznie wyprofilowano i zagęszczono istniejącą nawierzchnię tłuczniową jezdni.
 • Wyprofilowano podbudowę tłuczniem kamiennym przy grubości warstwy 10cm.
 • Wykonano nawierzchnię bitumiczną, dwuwarstwowo o łącznej grubości 6cm.
 • Obustronnie umocniono pobocza przy krawędzi jezdni na szerokości 0,50m kruszywem łamanym.
 • Uformowano w gruncie dowiezionym oraz plantowano z nadaniem normatywnego spadku 6%  pozostałych części obustronnych poboczy gruntowych.

Prace wykonało Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wyłonione w drodze przetargu. Wartość robót wg. umowy wyniosła brutto 222.748,39zł.

Na realizację zadania Gmina Bądkowo otrzymała dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2015-12-22 14:47
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-19 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6795
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-08-19 13:38:06
baner toplayer
RODO