Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bądkowie

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W ramach inwestycji rozbudowany zostanie istniejący budynek szkoły podstawowej wraz z wymianą pokrycie dachowe na części istniejącej. Powstanie sześć przestronnych odpowiednio naświetlonych sal, szerokie korytarze, stanowiące jednocześnie drogi ewakuacyjne spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa. Istniejące pokrycie azbestowe (eternit) zostanie zastąpione, bezpiecznym ekologicznie poszyciem z blachy. Nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz wewnętrzna sieć energetyczna zminimalizują prawdopodobieństwo awarii tych urządzeń oraz wpłyną na utrzymanie standardów higienicznych, bhp oraz ppoż. obiektu.

Studnia głębinowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Sinki.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W ramach inwestycji wykonano studnię głębinową o głębokości 67m. Podczas 48 godzinnego próbnego pompowania z głębokości 21m wydajność studni ukształtowała się około 45m3/h. Uzyskana wydajność w pełni pozwoli zapewnić wodę dla Gminy Bądkowo. W tym celu niezbędne jest wybudowanie stacji uzdatniania wody, która oczyści wodę. W wyniku przeprowadzonych badań stan chemiczny wody określa się jako dobry, mieści się w II klasie dobrej jakości wód podziemnych, jest średnio twarda, pod względem makroskładników należy do wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa. Przed oddaniem do użytku na cele spożywcze, wymaga odżelazienia i odmanganienia.

Przebudowa drogi gminnej nr 160702 C Słupy Duże – Kryńsk od km 5+472,10 do km 6+362,00

 • -
 • -
 • -

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej o łącznej grubości 6 cm na odpowiednio przygotowanej, istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi gminnej nr 160702 C Słupy Duże – Kryńsk, na odcinku od km 5+472,10 do km 6+362,00.

W ramach projektu wykonano następujące roboty:

1. Mechaniczne wyprofilowano i zagęszczono istniejącą nawierzchnię tłuczniową jezdni.

2. Wyprofilowano podbudowę tłuczniem kamiennym przy grubości warstwy 10cm.

3. Wykonano nawierzchnię bitumiczną, dwuwarstwowo o łącznej grubości 6cm.

4. Obustronnie umocniono pobocza przy krawędzi jezdni na szerokości 0,50m kruszywem łamanym.

5. Uformowano w gruncie dowiezionym oraz plantowano z nadaniem normatywnego spadku 6%  pozostałych części obustronnych poboczy gruntowych.

6. Oznakowano znakami pionowymi skrzyżowanie z drogą powiatową w km 5+472.

 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Wysocin współfinansowana była przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 110 141 złotych.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2013-07-17 15:27
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-23 11:55

Przebudowa drogi gminnej nr 160702 C Słupy Duże – Kryńsk od km 6+362,00 do km 7+730,00 - ostatni odcinek

 • -
 • -
 • -
 • -

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej o łącznej grubości 6 cm na odpowiednio przygotowanej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi gminnej nr 160702 C Słupy Duże – Kryńsk, na odcinku 1 368 metrów.

W ramach projektu wykonano następujące roboty:

 • Mechanicznie wyprofilowano i zagęszczono istniejącą nawierzchnię tłuczniową jezdni.
 • Wyprofilowano podbudowę tłuczniem kamiennym przy grubości warstwy 10cm.
 • Wykonano nawierzchnię bitumiczną, dwuwarstwowo o łącznej grubości 6cm.
 • Obustronnie umocniono pobocza przy krawędzi jezdni na szerokości 0,50m kruszywem łamanym.
 • Uformowano w gruncie dowiezionym oraz plantowano z nadaniem normatywnego spadku 6%  pozostałych części obustronnych poboczy gruntowych.

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87 – 800 Włocławek, wyłonione w drodze przetargu.

Na realizację powyższej inwestycji Gmina Bądkowo uzyskała dofinansowanie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 79 615,66zł.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2013-11-28 13:56
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-23 11:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9913
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-08-23 11:55:58
baner toplayer
RODO