Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZAPYTANIA OFERTOWE  do 30 tys. euro

2018 rok

Remont nawierzchni ulicy Słowackiego na odcinku o dł. 184,15 m w m. Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulicy Słowackiego, na odcinku 184,15 m zlokalizowany w miejscowości Bądkowo
Zakres zamówienia
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej
- skropienie nawierzchni emulsją w ilości kG/m2
- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC SW w ilości 50 kG/m2
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.03.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Remont nawierzchni ulicy Słowackiego na odcinku o dł. 184,15 m w m. Bądkowo)

Remont nawierzchni ulicy Piekarskiej w m. Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulicy na odcinku 327,42m zlokalizowany w miejscowości Bądkowo
Zakres zamówienia
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej
- skropienie nawierzchni emulsją w ilości 0,5 kG/m2
- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC SW w ilości 50 kG/m2
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.03.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Remont nawierzchni ulicy Piekarskiej w m. Bądkowo)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Remont i modernizacja budynku mieszkalnego w Bądkowie

Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad całością inwestycji - w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.03.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Remont i modernizacja budynku mieszkalnego w Bądkowie)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg gminnych

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa dróg gminnych:
- nr 170710C w m. Słupy Duże o dł. 0,500 km
- nr 160704C , 160705C w m. Bądkowo - Kujawka - Wysocin o dł. 1,195 km
- nr 160713C w m. Zieleniec o dł. 0,580 km
- nr 160718C w m. Kwiatkowo o dł. 0,920 km
- nr 160719C w m. Toporzyszczewo o dł. 998 m
- nr 160725C w m. Tomaszewo o dł. 998 m
- nr 160731C w m. Sinki o dł. 0,900 km
- nr 160734C w m. Kaniewo o dł. 0,900 km
- nr 16742C w m. Wójtówka o dł. 0,500 km
2. Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad całością inwestycji - w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
3. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnego członkostwa we właściwej izbie inżynierów budownictwa.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.03.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg gminnych)

Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie

Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie (kompatybilnego do oprogramowania: Środki Trwałe INFO-SYSTEM).

Zakres zamówienia:
- drukarka kodów paskowych z taśmą + min. 100 szt. etykiet,
- kolektor danych,
- integracja, konfiguracja instalacja oprogramowania Środki Trwałe-Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.
ul. Piłsudskiego 31/240 05-120 Legionowo (program na wyposażeniu UG w Bądkowie)
- przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy
- zapewnienie opieki powdrożeniowej.

UWAGA:
Urządzenia będące przedmiotem zamówienia: kolektor danych oraz drukarka etykiet muszą być dostosowane do oprogramowania Środki Trwale INFO-SYSTEM (Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.
ul. Piłsudskiego 31/240 05-120 Legionowo - program na wyposażeniu UG w Bądkowie).

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.03.2018 r. do godz. 15:00.

drukuj (Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie)

  • opublikował: Jarosław Wochna
    data publikacji: 2018-02-26 15:23

Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie

Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie (kompatybilnego do oprogramowania: Środki Trwałe INFO-SYSTEM).

Zakres zamówienia:
- drukarka kodów paskowych z taśmą + min. 100 szt. etykiet,
- kolektor danych,
- integracja, konfiguracja instalacja oprogramowania Środki Trwałe-Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.
ul. Piłsudskiego 31/240 05-120 Legionowo (program na wyposażeniu UG w Bądkowie)
- przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy
- zapewnienie opieki powdrożeniowej.
UWAGA:
Urządzenia będące przedmiotem zamówienia: kolektor danych oraz drukarka etykiet muszą być dostosowane do oprogramowania Środki Trwale INFO-SYSTEM (Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.
ul. Piłsudskiego 31/240 05-120 Legionowo - program na wyposażeniu UG w Bądkowie).

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 15:00.

drukuj (Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie)

Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże – Kryńsk

Przedmiotem zamówienia jest remont części drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże -Kryńsk, na odcinku 300 mb zlokalizowany w obrębie miejscowości Kujawka.
Remont obejmuje położenie 4 cm warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni.
- długość odcinka: 300 mb,
- szerokość odcinka objętego pracami remontowymi: ok. 3,60 m.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 8:30.

drukuj (Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże – Kryńsk)

Remont drogi gminnej nr 160717C Biele - Biele na odcinku 500 mb

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi o frakcji 5-8 mm i 2-5 mm, na drodze gminnej w miejscowości Biele, na odcinku 500 mb (szerokość drogi: 4 m).
Lokalizacja:
Biele Gmina Bądkowo powiat: aleksandrowski województwo kujawsko - pomorskie

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.02.2018 r. do godz. 8:30.

drukuj (Remont drogi gminnej nr 160717C Biele - Biele na odcinku 500 mb)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Remont i modernizacja budynku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bądkowie.

Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad całością inwestycji - w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnego członkostwa we właściwej izbie inżynierów budownictwa.
Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego dostępna jest na stronie Biuletynu Infonnacji Publicznej Gminy Bądkowo w zakładce: zamówienia publiczne - postępowania zakończone - Remont i modernizacja budynku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bądkowie - BiFZ.271.16.2017.

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.02.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Remont i modernizacja budynku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bądkowie.)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bądkowie

Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad całością inwestycji - w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnego członkostwa we właściwej izbie inżynierów budownictwa.
Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bądkowo w zakładce: zamówienia publiczne > postępowania zakończone ^ Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bądkowie - BiFZ.271.14.2017.

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.02.2018 r. do godz. 10:00.

 

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bądkowie)

Dostawa z rozładunkiem kruszywa betonowego do sołectwa Jaranowo w Gminie Bądkowo

    Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa betonowego, w tym: zakup, transport i rozładunek (rozsypanie i równomierne rozciąganie po drogach) w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostawy kruszywa betonowego o frakcji 30-60 mm.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 25.01.2018 r. do godz. 13:00

drukuj (Dostawa z rozładunkiem kruszywa betonowego do sołectwa Jaranowo w Gminie Bądkowo)

  • opublikował: Jarosław Wochna
    data publikacji: 2018-01-17 13:44

Utwardzenie nawierzchni na terenie działek nr 103/1, 65/16 obręb Łowiczek Gmina Bądkowo

    Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni terenu w miejscowości Łowiczek.

Lokalizacja:
Działki nr: 103/1,65/16 Obręb: Łowiczek Gmina Bądkowo powiat: aleksandrowski województwo kujawsko - pomorskie

Zakres zamówienia:
- roboty przygotowawcze, w tym m. inn. wywóz gruzu,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem,
- roboty uzupełniające,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Parametry techniczne:
1) Projekt zakłada następujące parametry:
- szerokość utwardzenia 4,94 - 5,35 m
- długość utwardzenia: 129,20 m
- powierzchnia: 559,16 m2
- spadek poprzeczny 2%
2) Projektowana konstrukcja:
- nawierzchnia kostka betonowa gr 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa grubości 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 grubości 15 cm
- warstwa odcinająca z piasku średniej grubości 10 cm
- istniejąca nawierzchnia sprofilowana i zagęszczona o ls > 0,98.

Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera:
- projekt budowlano - wykonawczy (załącznik nr 3),
- przedmiar robót (załącznik nr 4).

Oferty należy składać  w terminie do dnia 22.01.2018 r. do godz. 10:00

drukuj (Utwardzenie nawierzchni na terenie działek nr 103/1, 65/16 obręb Łowiczek Gmina Bądkowo)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2817
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-16 21:09

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54

e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 641697
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-16 21:09

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl