Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • OFERTY PRACY

Treść strony

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy:

 

Kierownik Klubu Dziecięcego w Bądkowie

Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.

 „Otwarcie Klubu Dziecięcego szansą powrotu rodzica na rynek pracy”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego
 i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie pracy Klubu Dziecięcego i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji gospodarczych, finansowych i organizacyjnych zgodnych
  z przepisami prawa,
 2. prowadzenie procesu rekrutacji do Klubu Dziecięcego i dokumentacji z tym związanej,
 3. opracowanie i realizacja planów podstawowej działalności finansowo – gospodarczej
  w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania środków na realizację zadań statutowych Klubu Dziecięcego,
 4. wykonywanie czynności związany z pobieraniem odpłatności za pobyt i wyżywienie dla dzieci w Klubie Dziecięcym,
 5. opracowywanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,
 6.  dysponowanie w ramach udzielanych upoważnień i pełnomocnictw środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami wydatkowanie...

(więcej informacji w załącznikach)

Główny księgowy

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: głównego księgowego.

Określenie stanowiska urzędniczego i wymiar czasu pracy: Główny księgowy, pełen etat na czas zastępstwa

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-04-06 10:50
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-06 10:52

PRACOWNIK SOCJALNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie poszukuje do pracy na umowę o pracę na cały etat od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. osoby na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY.
Wymagania w ogłoszeniu.

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-11-28 09:43

ASYSTENT RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie poszukuje do pracy na umowę zlecenie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. osoby na stanowisko ASYSTENT RODZINY.

Wymagania w ogłoszeniu.

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-11-28 09:38

Asystent Koordynatora projektu unijnego

     Świadczenie usługi zarządzania, monitorowania prawidłowości realizacji oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Klubu Seniora w Gminie Bądkowo realizowanego w ramach projektu pt. „Aktywni Bądkowianie!” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

I. Opis stanowiska:

     1. Bieżąca współpraca z koordynatorem projektu,

   2. Koordynowanie działań projektowych na miejscu i zapewnienie płynności ich realizacji zgodne z założeniami projektu oraz z zapisami umowy o dofinansowanie projektu,

     3. Współpraca z jednostkami biorącymi udział w projekcie,

     4. Rekrutowanie uczestników do projektu … (więcej informacji w załącznikach)

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-11-25 11:43

Opiekun w Klubie Seniora     

     W ramach projektu pt. „Aktywni Bądkowianie!” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Opis stanowiska:

     1. prowadzenie klubu,

     2. udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu,

     3. współpraca z koordynatorem i asystentem projektu;

     4. uczestniczenie w wycieczkach organizowanych w ramach projektu,

     5. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach … (więcej informacji w załącznikach)

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-11-25 11:33

Asystent Koordynatora projektu unijnego

Świadczenie usługi zarządzania, monitorowania prawidłowości realizacji oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Klubu Seniora w Gminie Bądkowo realizowanego w ramach projektu pt. „Aktywni Bądkowianie!” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

I. Opis stanowiska:

 1. Bieżąca współpraca z koordynatorem projektu,
 2. Koordynowanie działań projektowych na miejscu i zapewnienie płynności ich realizacji zgodne z założeniami projektu oraz z zapisami umowy o dofinansowanie projektu,
 3. Współpraca z jednostkami biorącymi udział w projekcie,
 4. Rekrutowanie uczestników do projektu ,
 5. Terminowe i prawidłowe przesyłanie skanów dokumentów uczestników koordynatorowi.
 6. Bieżący nadzór nad dokumentacją merytoryczną,
 7. Informacja i promocja projektu na miejscu,
 8. Ustalenie harmonogramu zajęć we współpracy z opiekunem klubu seniora,
 9. Przesyłanie informacji o postępie rzeczowym do koordynatora projektu ( rozliczenie zajęć, opis zrealizowanych działań, zgłaszanie zaistniałych problemów),
 10. Przekazywanie dokumentacji do archiwizacji,
 11. Administrowanie danymi osobowymi uczestników projektu z poszanowaniem procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu,
 12. Przestrzeganie zasad równości szans na każdym etapie realizacji projektu.
 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-11-07 12:31

Opiekun w Klubie Seniora

 

W ramach projektu pt. „Aktywni Bądkowianie!” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Opis stanowiska:

 1. prowadzenie klubu,

 2. udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu,

 3. współpraca z koordynatorem i asystentem projektu;

 4. uczestniczenie w wycieczkach organizowanych w ramach projektu,

 5. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,

 6. utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach klubu,

 7. aktywna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z innymi pracownikami zatrudnionymi w projekcie,

 8. sporządzanie dokumentacji fotograficznej z działalności klubu,

 9. udzielenie dyskretnej pomocy , opieki i pomocy osobom niesamodzielnym.

 

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-11-07 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26432
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-21 11:59

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1124338
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-27 11:26

Stopka strony