Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu

Wójt Gminy Bądkowo zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) podaje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1.Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła wynosił odpowiednio:

 • w 2013 r. – 22,3 % (wymagany poziom to 12 %),
 • w 2014 r. – 23,0 % (wymagany poziom to 14 %),
 • w 2015 r. – 25,6 % (wymagany poziom to 16 %),
 • w 2016 r. – 18,8 % (wymagany poziom to 18 %),
 • w 2017 r. – 32,9 % (wymagany poziom to 20 %),
 • w 2018 r. – 22,9 % (wymagany poziom to 30 %),
 • w 2019 r. – 49,36 % (wymagany poziom to 40 %),
 • w 2020 r. – 80,25 % (wymagany poziom to 50 %),
 • w 2021 r. – 26,45 % (wymagany poziom to 20 %),
 • w 2022 r. – 40,52 % (wymagany poziom to 25 %),
 • w 2023 r. – ..... % (wymagany poziom to ..... %),

2 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) wynosił odpowiednio:

 • w 2013 r. - 100 % (wymagany poziom to 36 %),
 • w 2014 r. - 100 % (wymagany poziom to 38 %),
 • w 2015 r. - 100 % (wymagany poziom to 40 %),
 • w 2016 r. – 100 % (wymagany poziom to 42 %),
 • w 2017 r. – 100 % (wymagany poziom to 45 %),
 • w 2018 r. – 100 % (wymagany poziom to 50 %),
 • w 2019 r. – 100 % (wymagany poziom to 60 %),
 • w 2020 r. – 100 % (wymagany poziom to 70 %),
 • w 2021 r. – 91,29 %

3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł odpowiednio:

 • w 2013 r. – 42,9 % (dopuszczalny poziom 50 %),
 • w 2014 r. – 32,2 % (dopuszczalny poziom 50 %),
 • w 2015 r. - 21,9 % (dopuszczalny poziom 50 %),
 • w 2016 r. – 5,04 % (dopuszczalny poziom 45 %),
 • w 2017 r. – 25,8 % (dopuszczalny poziom 45 %),
 • w 2018 r. – 13,6 % (dopuszczalny poziom 40 %).
 • w 2019 r. – 31,9 % (dopuszczalny poziom 40 %).
 • w 2020 r. – 33,6 % (dopuszczalny poziom 35 %).
 • w 2021 r. – 11,6 % (dopuszczalny poziom 35 %),
 • w 2022 r. – 18,05 %
 • w 2023 r. – ..... %

4. Poziom składowania odpadów:

 • w 2023 r. - 9,4% ( dopuszczalny 30% wagowo za każdy rok w latach 2025–2029).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4347
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-22 09:42:29
baner toplayer
RODO