Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nowa droga w Sinkach

W dniu 04 września 2020 roku został odebrany i przekazany do eksploatacji kolejny odcinek drogi gminnej o numerze 160732C w miejscowości Sinki o długości 684,98m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Koszt inwestycji wyniósł 239 232,45 zł. Nowy odcinek drogi jest połączeniem dwóch sąsiednich gmin Zakrzewa i Konecka. W przyszłości po wybudowaniu dróg przez sąsiednie gminy, będzie to ważny szlak komunikacyjny łączący drogę wojewódzką  nr 252 Inowrocław – Rózinowo, z drogą powiatową nr 2619C Koneck – Jaranowo. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego z programu Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 143 539,00 zł. Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych zadania. Celem realizacji programu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przebudowana inwestycja wpłynęła znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców. MS

 • 1454
 • 1455
 • 1505
 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-11-25 19:24

Nowa nawierzchnia drogi w Kalinowcu

W dniu 04 września 2020 roku został odebrany i przekazany do eksplantacji odcinek drogi gminnej w miejscowości Kalinowiec o ponad kilometrowej długości. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Inżynieryjno - Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławska. Wartość inwestycji wynosiła 168.637,06 zł. Droga wykonana była uprzednio w technologii podwójnego zamknięcia emulsją asfaltową, która niestety nie wytrzymała próby czasu. Mimo corocznych remontów cząstkowych nawierzchnia drogi była zdegradowana w stopniu uniemożliwiającym normalną eksploatację drogi oraz wykluczającym dalsze naprawy doraźne, które generowały by jedynie koszty nie dając oczekiwanych efektów. Podjęto więc decyzję o jej gruntownym remoncie. Położono aż dwie warstwy masy asfaltowej o łącznej grubości 7 cm (3cm masa wyrównawcza + 4 cm masy ścieralna), powinno to zabezpieczyć przedmiotową drogę na wiele lat. Pomimo niewielkiego zagęszczenia mieszkańców przy tej drodze, stanowi ona ważny węzeł komunikacyjny w katalogu dróg gminnych oraz jest uwzględniona jako trasa autobusu szkolnego stąd decyzja o jej remoncie. JM

 • 1458
 • 1459
 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-11-25 19:22

Plac przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie

Na początku sierpnia została zakończona inwestycja polegająca na utwardzeniu placu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie. Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 122.000,00 zł. Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej zostało Przedsiębiorstwo - Budowlano – Handlowo - Usługowe Paweł Piekarski z Lubania.

Inwestycja w oświatę, w kształcenie i rozwój  młodych ludzi to zawsze dobra lokata kapitału. Do prowadzenia edukacji na wysokim poziomie oprócz wykwalifikowanej kadry niezbędna jest również odpowiednia baza dydaktyczna oraz zaplecze infrastrukturalne. Gmina Bądkowo starając się sprostać tym potrzebom podnosi standard swojej placówki poprzez kolejne inwestycje.

Przedmiotowe utwardzenie placu kostką brukową, która zastąpiła dotychczasowe podłoże szutrowe  było zamierzeniem koniecznym z uwagi na bezpieczeństwo i komfort użytkowników (dzieci, młodzieży, kadry oświatowej, rodziców) oraz na estetykę całego kompleksu.

Inwestycja spotkała się z dużą aprobatą społeczną. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż większość sołectw przekazała część swojego funduszu (sołectwo Bądkowo całość) na ten właśnie cel, rozumiejąc argumentację władz Gminy, że z tej inwestycji będzie korzystała cała młodzież szkolna z uwagi na fakt, że jest to jedyna na naszym terenie funkcjonująca placówka oświatowa.

 • 1442
 • 1444
 • 1446
 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-11-25 19:18

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kujawce

Pod koniec czerwca ukończyliśmy pierwszy etap modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Kujawce. W ramach zdania wykonano modernizację całego ciągu technologicznego odwadniającego osad nadmierny.

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma EKOWATER Sp. z o.o. z Warszawy.  

Zadanie obejmowało wymianę przestarzałej prasy workowej z 1999 roku na nową prasę śrubową. Wymieniono również stację dozowania polimeru i zainstalowano podgrzewany przenośnik ślimakowy. Większość urządzeń wykonano z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.

Na zewnątrz budynku stacji odwadniania osadów wybudowano nową wiatę na osad i utwardzono teren o powierzchni 50 m2.

Wartość całkowita zadania to 350 550,00 zł brutto.

Modernizacja pozwoli na uzyskanie większej zawartości suchej masy osadu, a tym samym zmniejszy jego ilość do zagospodarowania. JW

 • 1401
 • 1402
 • 1403
 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-11-25 19:11

Pierwszy odebrany odcinek drogi gminnej w 2020 roku

W dniu 12 maja 2020 roku został odebrany i przekazany do eksploatacji odcinek drogi gminnej w miejscowości Zieleniec. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Inżynieryjno - Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławska. Wartość inwestycji wynosiła 182 449,31 zł.  Nowo wybudowana droga przeznaczona jest do obsługi terenów rolniczych i zlokalizowanych przy drodze budynków zagrodowych. Zrealizowanie zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, skrócenie czasu dojścia i dojazdu do budynków w/w miejscowości.

 • 1377
 • 1378
 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-11-25 19:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 804
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-25 19:24

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1342563
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-21 11:46

Stopka strony