Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Przebudowa ulicy Słonecznej w Bądkowie od hm 0+06,50 do hm 3+37,50

 • -
 • -
 • Droga gminna - ul. Słoneczna
 • Droga gminna - ul. Słoneczna

Przedmiotem zadania była przebudowa ulicy Słonecznej w Bądkowie.
Projektowany odcinek stanowi połączenie z drogami o nawierzchniach bitumicznych: nr 252 Inowrocław - Rózinowo; ulicą Włocławską, która stanowi główną arterię komunikacyjną Bądkowa i nr 301 Lubanie - Osięciny (ul. Wojska Polskiego).
Projekt zakładał wykonanie następujących robót:
- wykonanie pieszojezdni szerokości 4,00 m o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej grubości 20 cm (od hm 0+06,50 do hm 1+10,00),
- wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości 23 cm i dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej szerokości 3,00 - 5,00 m (od hm 1+50,00 do hm 3+37,50),
- wykonanie odcinka chodnika szerokości 1,55 m z kostki betonowej łączący oba nieprzejazdowe odcinki ulicy (od hm 1+10,00 do hm 1+50,00; podobne chodniki stanowić będą wyodrębniony ciąg pieszy na odcinku od hm 1+50,00 do hm 3+37,50).

Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe Paweł Piekarski z Lubania.

Koszt inwestycji wyniósł 217 665,15 zł brutto.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-03-01 11:17
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 15:14

Utwardzenie nawierzchni na terenie działek nr 103/1, 65/16 obręb Łowiczek Gmina Bądkowo

 • -
 • -

Przedmiotem zamówienia było utwardzenie nawierzchni parkingu przy cmentarzu w miejscowości Łowiczek.

Zakres robót obejmował:
- roboty przygotowawcze, w tym m. inn. wywóz gruzu,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem,
- roboty uzupełniające,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego było Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe Paweł Piekarski z Lubania.

Koszt inwestycji wyniósł 81 000,00 zł brutto.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-05-22 15:08
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 13:05

Wykonanie awaryjnego otworu studziennego, na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Sinki

 • -
 • DSC_9191
 • DSC_9171
 • DSC_9177

Zlecenie polegało na wykonaniu otworu studziennego metodą udarową, trzema kolumnami rur wiertniczych: śr. 600, 508 i 457 do głębokości 68,0 m na działce nr 48/1 obręb Sinki dla potrzeb gminnego ujęcia wody.

Wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego było P.P.U. UNI-INWEST S.C. ul. Janowska 4C, 81-017 Gdynia.

Koszt zadania wyniósł 83 640,00 zł brutto.

W następnym etapie studnia zostanie uzbrojona w pompę głębinową, wykonana zostanie obudowa studni i włączenie do procesu technologicznego.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-07-18 12:13
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 13:05

Przebudowa drogi gminnej nr 160728C w m. Kolonia Łowiczek o dł. 998 m

 • DSC_9281
 • DSC_9284
 • -
 • -

Droga została odebrana i przekazana do eksploatacji w dniu 20 kwietnia. Budowę drogi realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38, 88 – 100 Inowrocław.  Koszt inwestycji to blisko 345.000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego drogi gminnej nr 160728C Kolonia Łowiczek na odcinku o długości 998 m. Projektowany odcinek swój początek ma na drodze gminnej nr 160727C Ujma Duża - Łowiczek, a kończy się na km 0+998,00 drogi gminnej nr 160728C. Roboty związane z przebudową drogi gminnej nr 160728C Kolonia Łowiczek prowadzone były w obrębie działki nr 98 (obręb Kolonia Łowiczek).

Projekt zakładał wykonanie następujących robót:
- roboty przygotowawcze,
- mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej II standardu,

- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-08-09 11:39

Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Bądkowie

 • DSC_0234
 • DSC_0205
 • DSC_0204
 • DSC_0239

     W dniu 26 czerwca 2018r. został dokonany odbiór inwestorski przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zakres prac obejmował m.in.:
 - budowę wiaty targowej o wym. 9,00m x 18,00m wraz z montażem stołów handlowych,
 - budowę 2 toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 11,30m2,
 - wyznaczenie niezadaszanych miejsc handlowych wyposażonych w stoły,
 - położenie na placu targowym nowej nawierzchni asfaltowej,
 - wydzielenie oraz oznakowanie miejsc dla pojazdów.
    Generalnym wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Paweł Piekarski z Lubania. Koszt inwestycji wyniósł 357.930,00zł.
Inwestycja realizowana została przy udziale środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
     W dniu 16 listopada 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie  budowy i przebudowy targowisk ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W gronie 15 wniosków, które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania znalazło się targowisko w Bądkowie. Kwota dofinansowania projektu ze środków UE (wynosi 202.624,00zł).

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-07-20 13:03
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 13:04

Przebudowa drogi gminnej nr 160734C w m. Kaniewo - Łowiczek o dł. 0,998 km

 • DSC_0870
 • DSC_0881

Droga została odebrana i przekazana do eksploatacji w dniu 19 lipca 2018r. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG SP. z o.o. z Inowrocławia. Wartość inwestycji wyniosła 354 088,96 zł.

Projekt zakładał wykonanie następujących robót:
- roboty przygotowawcze,
- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m2,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm)
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm,
- wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm,
- oznakowanie pionowe,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-08-09 11:23
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 13:29

Przebudowa drogi gminnej nr 160728C w m. Kolonia Łowiczek o dł. 0,408 km

 • DSC_9715
 • DSC_9729
 • DSC_9733
 • DSC_9734

Wybudowany  408m ciąg drogi asfaltowej nr 160728C w miejscowości Kolonia Łowiczek został odebrany i przekazany do eksploatacji został w dniu 11 maja 2018 roku.  Wykonawcą wyłonionym w przetargu zostało Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś.  Koszt inwestycji wyniósł 155 677 zł brutto. Nowy odcinek drogi łączy się z drogą powiatową Koneck - Jaranowo nr 2619C, a także z drogą gminną Łowiczek-Bądkowo 160701C.

Projekt zakładał wykonanie następujących robót:
- roboty przygotowawcze,
- mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S,
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm,
- oznakowanie pionowe zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-08-09 12:34

Przebudowa drogi gminnej nr 160738C w m. Łówkowice o dł. 998 m

 • DSC_9706
 • DSC_9710
 • DSC_0908
 • DSC_0914
Droga została odebrana i przekazana do eksploatacji.  Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe z Mogilna. Wartość inwestycji wynosiła 421 602,38 zł.  Gmina Bądkowo wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ww. inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych. Otrzymaliśmy na ten cel dotację w wysokości 76 800,00 zł. 

Projekt zakładał wykonanie następujących robót:
- roboty przygotowawcze, w tym: wykonanie przepustów rurowych z rur o średnicy 40 cm,
- mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S,
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm,
- oznakowanie pionowe.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-08-09 11:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-10 13:30

Przebudowa drogi gminnej nr 160731C w m. Sinki o dł. 0,860 km

 • DSC_0039
 • DSC_0042
 • DSC_0057
 • DSC_0060

Droga nr 160731C w miejscowości Sinki została odebrana i przekazana do użytkowania w dniu 18 czerwca 2018 roku. Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni na odcinku o długości 0,860km. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia. Wartość inwestycji wyniosła 354 957,09 zł. Nowy odcinek wybudowanej drogi łączy się z drogą powiatową nr 2612.

Projekt zakładał wykonanie następujących robót:
- roboty przygotowawcze,
- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m2,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm)
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm,
- oznakowanie pionowe (zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu - załącznik nr 16), -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-08-09 12:44

Przebudowa drogi gminnej nr 160725C w m. Łowiczek - Tomaszewo o dł. 0,998 km

 • DSC_0882

Droga została odebrana i przekazana do eksploatacji w dniu 28 czerwca 2018r. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Wartość inwestycji wyniosła 394 701,93 zł.

Projekt zakładał wykonanie następujących robót:
- roboty przygotowawcze,
- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m2,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm)
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm,
- wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm,
- oznakowanie pionowe,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-08-09 13:30
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 13:32

Przebudowa drogi gminnej nr 160719C w m. Toporzyszczewo o dł. 0,998 km

 • DSC_0884
 • DSC_0887
 • DSC_0893
 • DSC_0895

W dniu 26 lipca został odebrany i przekazany do eksploatacji kolejny odcinek drogi gminnej. Wybudowany został blisko 1 kilometrowy ciąg (0,998km) drogi asfaltowej nr 160719 C w Toporzyszczewie. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Wartość inwestycji wyniosła 402 333,84 zł brutto.

Projekt zakładał wykonanie następujących robót:
- roboty przygotowawcze,
- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m2,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm)
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, -wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm,
- oznakowanie pionowe (zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu),
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
- regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych - zasuwa wodociągowa.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-08-09 12:38
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 12:48

Przebudowa drogi gminnej nr 160718C w m. Kwiatkowo o dł. 930,27 m

 • DSC_1320
 • DSC_1321
 • DSC_1323

Przebudowany odcinek 930m drogi gminnej nr 160718C w miejscowości Kwiatkowo został odebrany i przekazany do eksploatacji w dniu 4 lipca 2018 roku. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.  z Włocławka. Koszt inwestycji wyniósł 370 896,81 zł brutto. Nowy odcinek drogi łączy się z droga powiatową 2626C Kazimierzewo- Jaranowo  oraz z droga gminną nr 160741C.

Projekt zakładał wykonanie następujących robót:
- roboty przygotowawcze,
- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m2,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm)
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm,
- oznakowanie pionowe (zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu),

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-08-09 13:03

Remont i modernizacja budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie

 • DSC_1305
 • DSC_1299
 • DSC_1303
 • DSC_1297

Przebudowa drogi gminnej nr 160742C w m. Wójtówka o dł. 0,500 km

 • DSC_0902
 • DSC_0905

Przebudowa drogi gminnej nr 160704C, 160705C w m. Bądkowo-Kujawka-Wysocin

 • DSC_1307
 • DSC_1309
 • DSC_1310
 • DSC_1311

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony odcinków dróg gminnych nr 160704C i nr 160705C Bądkowo -Kujawka -Wysocin, odcinek o długości 1195 m od km 0+025,00 do km 1+220,00.
Roboty prowadzone były w obrębie działek o numerach geodezyjnych 204, 35, 102 i 104.

Projekt zakładał wykonanie następujących robót:
- roboty przygotowawcze,
- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej żużlem i tłuczniem wapiennym,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 15 cm (jezdnia + zjazdy publiczne)
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8 cm (jezdnia + zjazdy publiczne)
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową przygotowanej podbudowy (jezdnia + zjazdy publiczne)
- wyprofilowanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową II standardu w ilości 75kG/m2 (3cm, jezdnia + zjazdy publiczne),
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej II standardu (jezdnia + zjazdy publiczne)
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym,
- montaż barier sprężystych przy przepuście w km 0+425.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o. z Mogilna. Wartość inwestycji wyniosła 467 988,46 zł. Nowo wybudowany odcinek łączy się z drogą wojewódzką nr 252.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-09-26 19:23
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-26 19:27

Przebudowa drogi gminnej nr 160713C w m. Zieleniec

 • DSC_1313
 • DSC_1312
 • DSC_1549
 • DSC_1545

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17961
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-15 13:30:42
baner toplayer
RODO