Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Budowa zatoki autobusowej

 • 1219

W dniu 27 grudnia 2019 roku odbył się odbiór zatoki autobusowej zlokalizowanej w miejscowości Słupy Małe Zatoka autobusowa pozwoli na bezpieczniejsze korzystanie z środków komunikacji publicznej, ponieważ przy tej drodze nie ma utrwalonych poboczy, jak również nie ma chodników. Należy zaznaczyć, że zatoka autobusowa zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Rózinowo w km 39+420. Jest to najbardziej ruchliwy ciąg komunikacyjny na terenie Gminy Bądkowo. Koszt inwestycji wraz z materiałami wyniósł niespełna 50 000 zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Piekarski z Lubania.

Mamy nadzieje, że zatoka spełni oczekiwania mieszkańców Naszej Gminy.

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-01-16 13:26

Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w m. Łowiczek

 • 998
 • 999
 • 1000
 • 1001

Zadanie obejmowało realizację małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności na dz. Nr 229/2 w Łowiczku. Obok istniejącej remizy strażackiej powstała siłownia zewnętrzna oraz strefa relaksu składająca się z ławek oraz urządzeń do gier edukacyjnych montowanych na stałe. Siłowmia zewnętrzna składająca się z 6 urządzeń na pylonach, strefę relaksu z czterech ławek, dwóch koszy na śmieci, stojaka na rowery, stołu do tenisa stołowego oraz tablicy kółko-krzyżyk.

Zakres zamówienia obejmował:

 • przygotowanie fundamentów pod montaż urządzeń,
 • dostarczenie oraz montaż wybranych urządzeń,
 • zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą.

Wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego była firma Fit Park Sp. z o.o.- Sp.k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń.

Inwestycja uzyskała 50% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całość zadania wyniosła 38.253,00 zł.

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-01-16 11:30
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-16 12:03

Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C w m. Wójtówka – Łówkowice o dł. 900,00 m

 • 1048
 • 1049
 • 1050

W dniu 3 września 2019 roku został odebrany i przekazany do eksploatacji kolejny odcinek drogi gminnej numer 160737C Wójtówka-Łówkowice o długości 0,900 km. Droga swój początek ma od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2612C Ujma Duża-Nieszawa.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego.
Roboty prowadzone były w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 18 (obręb Wójtówka), nr 8, 13, 14 (obręb Łówkowice).
Projekt zakładał wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m2, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm), wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm, montaż tablic i słupków znaków drogowych,wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka.

Wartość inwestycji wynosiła 392 702,67 zł brutto.

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-01-16 12:00
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-16 13:10

Przebudowa drogi gminnej nr 160725C w m. Łowiczek-Tomaszewo o dł. 884,14 m

 • 1065
 • 1066

W dniu 6 września 2019 r., został odebrany i przekazany do eksploatacji kolejny odcinek drogi gminnej o numerze 160725C Łowiczek-Tomaszewo o długości 884,14 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe z Mogilna. Koszt inwestycji wyniósł 384 729,97 zł brutto. Nowy odcinek drogi łączy się z drogą wojewódzką 301 Lubanie-Osięciny. Gmina Bądkowo otrzymała dofinansowanie od Wojewódzkiego Urzędu Kujawsko-Pomorskiego z programu "Funduszu Dróg Samorządowych" w kwocie 192 364 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Roboty prowadzone były w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 91, 35, 45 (obręb Tomaszewo).

Projekt zakładał wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m2, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm), wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, wykonanie koryta gł. 40 cm, warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm, ułożenie płyt żelbetonowych, ułożenie rury ochronnej dwudzielnej, wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm, montaż tablic znaków drogowych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-01-16 12:18
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-16 13:12

Przebudowa drogi gminnej nr 160709 C w m. Bądkówek o dł. 750,40 m

 • 1063
 • 1064

W dniu 7 października zostały odebrane i przekazane do eksploatacji kolejne odcinki dróg gminnych. Droga nr 160709C w m. Bądkówek o długości ok. 750 m ma swój początek ma przy drodze powiatowej nr 2627C Słupy Duże-Bądkowo, a kończy się przy drodze gminnej nr 160702C Słupy Duże-Kryńsk. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o. Olsza 3, 88-300 Mogilno. Wartość inwestycji wyniosła 348 355,18 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego.
Roboty prowadzone były w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 119, 271/1, 110 (obręb Bądkówek).

Projekt zakładał wykonanie następujących robót:

 • roboty przygotowawcze,
 • mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,
 • wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
 • wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
 • oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m2,
 • mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm),
 • wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S,
 • wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
 • wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm,
 • montaż tablic i sł znaków drogowych,
 • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-01-16 12:32
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-16 12:50

Przebudowa drogi gminnej nr 160727 C w m. Ujma Duża - Łowiczek o dł. 868,00 m

 • 1061
 • 1062

drukuj (Przebudowa drogi gminnej nr 160727 C w m. Ujma Duża - Łowiczek o dł. 868,00 m)

Kolejny odcinek został odebrany przy drodze 160727C Ujma Duża-Łowiczek o długości 868 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe z Mogilna. Przedmiotowa dotacja ma charakter zwrotu części poniesionych kosztów, dlatego najpierw inwestycja musiała być finansowana w całości ze środków budżetowych gminy w kwocie 339 011,47 zł. Kwotę jaką uzyskała gmina z racji przedmiotowego partnerstwa z Urzędem Marszałkowskim wynosi 43 200,00 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego.
Roboty prowadzone były w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 177, 158/1, 87 ( obręb Kolonia Łowiczek) oraz działki o nr 12 (obręb Olszynka).

Projekt zakłada wykonanie następujących robót:

 • roboty przygotowawcze,
 • korytowanie mechaniczne drogi, warstwa odcinająca z pisaku o grubości 10 cm po zagęszczeniu,
 • mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,
 • wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
 • wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,
 • oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m2,
 • mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm),
 • wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S,
 • wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
 • wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm,
 • montaż tablic i słupków znaków drogowych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

drukuj ()

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żabieńcu

 • 1195
 • 1197

W sobotę 21.12.2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabieńcu. 

Zakupiony samochód jest pojazdem uterenowionym z napędem osi 4x4 i o mocy silnika 210 kW. Posiada zbiornik wody o pojemności 3000 l. Wóz strażacki wyposażony jest m.in. w  wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 8,5 tony; linię szybkiego natarcia z wężem o długości 60 m; autopompę o wydajności 3000 dm3/min oraz obrotowy maszt oświetleniowy. Pojazd jest fabrycznie nowy o roku produkcji 2019.

Wóz bojowy został zakupiony za środki pochodzące: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 380 000,00 zł, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 180 000,00 zł oraz z budżetu gminy Bądkowo, która do zakupu dołożyła 219 328,00 zł. Całkowity koszt pojazdu wyniósł 779 328,00 zł brutto.

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-01-16 13:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11041
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-21 10:11:12
baner toplayer
RODO