Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

   Inwestycja polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi Nr 160721C w miejscowości Kalinowiec na odcinku o długości 0,997 km.

Zadanie obejmowało następujące roboty:
- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni ulepszonej tłuczniem wapiennym,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8cm,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową przygotowanej podbudowy,
- wyprofilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości 75kG/m2 (3cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu,
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym,
- oznakowanie pionowe odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką,

    W dniu 9 czerwca został odebrany i przekazany do eksploatacji zrealizowany odcinek. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Wartość inwestycji wliczając konieczność dokonania robót dodatkowych, odnośnie poszerzenia pasa drogowego na powierzchni 250m2 to kwota niespełna 311.000,00 zł.

    Należy również zaznaczyć, iż Gmina wystąpiła o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego. Droga została zakwalifikowana przez przedstawicieli UM do realizacji w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

  • opublikował: Jarosław Wochna
    data publikacji: 2017-07-04 15:11
  • zmodyfikował: Jarosław Wochna
    ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 09:36

Rejestr zmian

  • zmieniono 2017-07-05 09:31 przez Jarosław Wochna
  • zmieniono 2017-07-05 09:36 przez Jarosław Wochna

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7959
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-22 15:14

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1011834
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-23 09:51

Stopka strony