Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:

Wybrany rok: 2019

Odnaleziono pozycji: 11

przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-11-08 godz. 15:00 do poniedziałek 2019-11-18 godz. 08:45
data zakończenia: wtorek 2019-12-03 godz. 09:19
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Bądkowo w okresie od 01.01.2020r. – 31.12.2020r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej: - odpadów zmieszanych (niesegregowanych)...
ostatnia aktualizacja: 2019-12-03 09:19
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-09-27 godz. 12:10 do poniedziałek 2019-10-14 godz. 09:45
data zakończenia: poniedziałek 2019-10-28 godz. 13:05
Przedmiotem zadania jest przebudowa instalacji do przeróbki osadu w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka w Gminie Bądkowo. Projekt obejmuje wymianę istniejącej instalacji do odwadniania osadu, budowę wiaty na kontener oraz utwardzenie terenu.
ostatnia aktualizacja: 2019-10-28 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-09-26 godz. 14:50 do poniedziałek 2019-10-07 godz. 10:45 czwartek 2019-10-10 godz. 10:45
data zakończenia: środa 2019-10-23 godz. 15:25
Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,...
ostatnia aktualizacja: 2019-10-23 15:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-07-03 godz. 15:05 do czwartek 2019-07-18 godz. 09:45
data zakończenia: czwartek 2019-08-01 godz. 13:30
Oznaczenie: ZPF.271.6.2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160727 C w m. Ujma Duża - Łowiczek o...
ostatnia aktualizacja: 2019-08-01 13:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2019-06-12 godz. 15:10 do czwartek 2019-06-27 godz. 09:45
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160737 C w m. Wójtówka - Łówkowice o dł. 900,00 m. 2.    ...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-12 11:38
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-06-24 godz. 14:20 do środa 2019-07-03 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2019-07-12 godz. 11:25
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówki oświatowej na terenie gminy Bądkowo w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych biletów miesięcznych w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. Dowożenie odbywać się będzie według ustalonych tras (rozkładu jazdy) - załącznik nr 6 do SIWZ.
ostatnia aktualizacja: 2019-07-12 11:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-05-31 godz. 15:10 do poniedziałek 2019-06-17 godz. 09:45
data zakończenia: środa 2019-07-03 godz. 09:00
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160709 C w m. Bądkówek. 2. Roboty prowadzone będą w obrębie...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-03 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-06-21 godz. 14:50 do wtorek 2019-07-02 godz. 09:45
data zakończenia: piątek 2019-07-12 godz. 08:35
Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żabieńcu. 2. Zamówienie będzie realizowane w części przy udziale środków finansowych dotacji celowej pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-12 08:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2019-04-09 godz. 15:00 do czwartek 2019-04-25 godz. 09:45
     Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe pomieszczeń szkoły podstawowej z adaptacją na klubu seniora. Roboty budowlane związane są z poprawą funkcjonalności oraz warunków użytkowania pomieszczeń objętych remontem oraz ich standardu. Ponadto roboty remontowe wynikają ze znacznego zużycia elementów budynku podlegających całkowitej wymianie. Zakres remontu i adaptacji...
ostatnia aktualizacja: 2019-05-31 15:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2019-04-24 do piątek 2019-05-10 godz. 09:45
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160725C Łowiczek -Tomaszewo km 2+006,60 – 2+890,74. 2. Roboty...
ostatnia aktualizacja: 2019-05-30 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-02-13 godz. 15:35 do piątek 2019-02-22 godz. 09:45
data zakończenia: poniedziałek 2019-03-11 godz. 09:50
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywna dostawę kruszywa łamanego (drogowego), w tym: zakup, transport i rozładunek (rozsypanie i równomierne rozciąganie po drogach) w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostawy kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, pochodzenia ze skał magmowych, typu: bazalt, granit lub o parametrach równoważnych (zbliżonych). Z uwagi na...
ostatnia aktualizacja: 2019-03-11 09:50

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1069345
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 15:09

Stopka strony