Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:

Wybrany rok: 2020

Odnaleziono pozycji: 19

przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2020-10-14 godz. 14:20 do piątek 2020-10-23 godz. 08:45
data zakończenia: wtorek 2020-11-10 godz. 13:15
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Bądkowo w okresie od 01.01.2021r. – 31.12.2021r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej: - odpadów zmieszanych (niesegregowanych) gromadzonych w...
ostatnia aktualizacja: 2020-11-10 13:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2020-10-14 godz. 13:55 do czwartek 2020-10-29 godz. 09:45
data zakończenia: poniedziałek 2020-11-02 godz. 12:25
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 45 obręb Kujawka na odcinku o długości 221,60 mb. Projekt zakłada wykonanie następujących robót: • roboty przygotowawcze, • podbudowa - korytowanie i profilowanie...
ostatnia aktualizacja: 2020-11-02 12:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2020-10-02 godz. 14:30 do poniedziałek 2020-10-19 godz. 09:45
data zakończenia: czwartek 2020-10-22 godz. 14:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi. Remont dotyczy drogi gminnej nr 160702 C w m.  Słupy Duże – Kryńsk na odcinku od km 1+859,00 do km 2+359. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 156 obręb Kujawka. Projekt zakłada wykonanie...
ostatnia aktualizacja: 2020-10-22 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2020-09-11 godz. 15:10 do poniedziałek 2020-09-28 godz. 09:45
data zakończenia: piątek 2020-10-02 godz. 13:10
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jezdni, sprofilowania i zagęszczenia podłoża drogi, wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach oraz pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi. Przebudowa dotyczy drogi wewnętrznej działki nr 186 i 139 obręb 0002 Bądkowo w Bądkowie
ostatnia aktualizacja: 2020-10-02 13:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2020-08-17 godz. 14:20 do środa 2020-09-02 godz. 09:45
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi. Remont dotyczy drogi gminnej nr 160702C w m. Słupy Duże - Kryńsk na odcinku o długości 2 078,40 mb. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o nr geodezyjnym nr 38 obręb Antoniewo, działki o nr 63\1 obręb Kujawka.
ostatnia aktualizacja: 2020-09-11 15:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2020-07-07 godz. 13:35 do środa 2020-07-15 godz. 08:45
data zakończenia: czwartek 2020-07-30 godz. 13:05
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówki oświatowej na terenie gminy Bądkowo w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie imiennych biletów miesięcznych w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. Dowożenie odbywać się będzie według ustalonych tras (rozkładu jazdy) – załącznik nr 6 do SIWZ. Zamówienie odbywać się będzie we wszystkie dni...
ostatnia aktualizacja: 2020-07-30 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2020-07-01 godz. 15:10 do czwartek 2020-07-09 godz. 09:45 piątek 2020-07-17 godz. 09:45
data zakończenia: poniedziałek 2020-08-03 godz. 14:05
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bądkowo  w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
ostatnia aktualizacja: 2020-08-03 14:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2020-06-25 godz. 14:20 do piątek 2020-07-10 godz. 11:45
data zakończenia: poniedziałek 2020-08-10 godz. 15:05
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby Klubu Dziecięcego w istniejącym budynku przedszkola  przy ul. Włocławskiej 19 w Bądkowie, dz. ewid. Nr 232. Budynek Klubu Dziecięcego w ramach nowej zabudowy wykonany będzie jako parterowy z poddaszem technicznym. Budynek wykonany na rzucie wielokąta o...
ostatnia aktualizacja: 2020-08-10 15:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2020-06-03 godz. 15:20 do piątek 2020-06-19 godz. 09:45
data zakończenia: czwartek 2020-06-25 godz. 12:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160719 C w m. Toporzyszczewo-Toporzyszczewo Stare. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o...
ostatnia aktualizacja: 2020-06-25 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2020-06-24 godz. 15:05 do piątek 2020-07-10 godz. 09:45
data zakończenia: piątek 2020-07-31 godz. 12:00
Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia szkolnego – Sali lekcyjnej, na salę przedszkolną z łazienką. Działka jest uzbrojona w przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wykracza poza obrys budynku.   Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia oraz technologię wykonania robót zawiera:...
ostatnia aktualizacja: 2020-07-31 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2020-06-12 godz. 14:50 do poniedziałek 2020-06-29 godz. 09:45
data zakończenia: wtorek 2020-07-07 godz. 12:20
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi. Remont dotyczy drogi gminnej nr 160702 C w m. Słupy Duże - Kryńsk na odcinku od km 2+359,00 do km 2+839. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 156 obręb Kujawka.
ostatnia aktualizacja: 2020-07-07 12:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od czwartek 2020-06-04 godz. 15:05 do piątek 2020-06-19 godz. 10:15
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi. Remont dotyczy drogi gminnej nr 160720 C w m. Kalinowiec - Toporzyszczewo Stare. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 10, 11/8, 11/9, 82/2 (obręb Toporzyszczewo Stare), działka nr 67 ( obręb Kalinowiec).   Projekt zakłada wykonanie...
ostatnia aktualizacja: 2020-07-01 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2020-05-18 godz. 14:35 do środa 2020-05-27 godz. 09:45
data zakończenia: piątek 2020-06-05 godz. 14:26
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bądkowo w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na następujących warunkach: Kwota kredytu: 1.600.000,00 PLN Rodzaj kredytu: długoterminowy Okres kredytowania - od daty...
ostatnia aktualizacja: 2020-06-24 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2020-05-07 godz. 12:15 do poniedziałek 2020-05-25 godz. 09:45
data zakończenia: poniedziałek 2020-06-08 godz. 15:10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160732 C w m. Sinki o od km 0+000,00 do km 0+684,98...
ostatnia aktualizacja: 2020-06-08 15:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2020-05-06 godz. 15:20 do piątek 2020-05-22 godz. 09:45
data zakończenia: poniedziałek 2020-06-08 godz. 15:15
Uwaga zmiana nazwy zadania!!  Postępowanie nr ZPF.271.5.2020 pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160704 C, 160705 C w m. Bądkowo-Kujawka-Wysocin o dł. 1,985 km.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów...
ostatnia aktualizacja: 2020-06-08 15:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2020-04-16 godz. 14:55 do poniedziałek 2020-05-04 godz. 09:45
data zakończenia: wtorek 2020-05-19 godz. 15:00
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni terenu na działce 231/1. Nawierzchnia przeznaczona jest do obsługi budynku szkoły i przedszkola w miejscowości Bądkowo. Roboty prowadzone w trakcie utwardzania polegać będą na wykorytowaniu warstwy gruntu, wykonania obramowania z opornika drogowego, wyprofilowaniu i zagęszczeniu...
ostatnia aktualizacja: 2020-05-19 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2020-03-09 godz. 15:20 do środa 2020-03-25 godz. 09:45
data zakończenia: piątek 2020-03-27 godz. 13:40
INFORMACJA W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników Urzędu Gminy drzwi wejściowe do budynku są zamknięte. Aby złożyć ofertę przetargową osobiście należy zadzwonić dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych...
ostatnia aktualizacja: 2020-03-27 13:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2020-02-26 godz. 13:35 do piątek 2020-03-06 godz. 09:45
data zakończenia: środa 2020-03-18 godz. 14:00
Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa łamanego (drogowego) , w tym: zakup, transport i rozładunek (rozsypanie i równomierne rozciąganie po drogach) w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostawy kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, pochodzenia ze skał magmowych, typu: bazalt,...
ostatnia aktualizacja: 2020-03-18 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2020-02-03 do środa 2020-02-19 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego. Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160713 C w m. Zieleniec o od km 0+500 do km 1 +047,27 Roboty prowadzone będą w obrębie działki o...
ostatnia aktualizacja: 2020-03-04 14:00

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1172320
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-22 13:43

Stopka strony