Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku

Nazwa sprawy: Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku

Wymagane dokumenty: - własnoręcznie napisane podanie

Sposób załatwienia: Zainteresowany składa napisane podanie oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Termin załatwienia: W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (zazwyczaj niezwłocznie).

Miejsce załatwienia/komórka odpowiedzialna: Pokój nr 6, parter (tel./054/ 27 24 100)

Opłata skarbowa: - 21 zł
Opłatę skarbową można wnieść w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na konto Urzędu Gminy
Opłata administracyjna: Brak

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 - O opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2006r, Nr 225, poz. 1635).

Informacje dodatkowe: Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach:
- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
- załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2),
- wydanie zaświadczeń w sprawach z zakresu zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych dla potrzeb Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego.

Pliki do pobrania: Brak

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
  • opublikował: Jarosław Wochna
    data publikacji: 2009-01-15 15:21
  • zmodyfikował: Jarosław Wochna
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-14 12:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30235
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-08 11:14

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1271077
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-06-17 11:45

Stopka strony