Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa drogi gminnej nr 160727 C w m. Ujma Duża - Łowiczek o dł. 868,00 m.
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-03 15:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2019-07-03
Data końca składania ofert: czwartek 2019-07-18 godz. 09:45
Szczegółowa informacja:

Oznaczenie: ZPF.271.6.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego.
Przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 160727 C w m. Ujma Duża - Łowiczek o dł. 868,00 m.
2. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 177, 158/1, 87 ( obręb Kolonia Łowiczek) oraz działki o nr 12 ( obręb Olszynka).
3. Projekt zakłada wykonanie następujących robót: - roboty przygotowawcze,
- korytowanie mechaniczne drogi
- warstwa odcinająca z pisaku o grubości 10 cm po zagęszczeniu - mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m2, - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3 cm) - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej AC8S, - wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - wyrównanie poboczy warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm,
- montaż tablic i słupków znaków drogowych - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg
5. Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia oraz technologię wykonania robót zawiera: - projekt budowlano - wykonawczy (załącznik nr 12) - przedmiar robót (załącznik nr 13)
- kosztorys ofertowy (załącznik nr 14)
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 15)
- projekt stałej organizacji ruchu ( załącznik nr 16)
 • zdarzenie opublikował: Agata Centkowska
  data dodania: 2019-07-03 15:02
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-03 15:09
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-18 14:00
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Agata Centkowska
  data dodania: 2019-07-18 14:00
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-01 13:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Agata Centkowska
  data dodania: 2019-08-01 13:33
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-19 15:03
Załączniki:
[drukuj]

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1069327
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 15:09

Stopka strony