Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
ZPF.271.7.2020 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 zł
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-18 14:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2020-05-18
Data końca składania ofert: środa 2020-05-27 godz. 09:45
Oznaczenie: ZPF.271.7.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bądkowo w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na następujących warunkach:

 1. Kwota kredytu: 1.600.000,00 PLN
 2. Rodzaj kredytu: długoterminowy
 3. Okres kredytowania - od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2030r.
 4. Okres karencji przy spłacie kredytu do 30.03.2021 r.
 5. Marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy.
 6. Wykonawca powinien wszystkie koszty kredytu uwzględnić w cenie ofertowej - bank nie będzie pobierał podczas obowiązywania umowy kredytowej żadnych innych prowizji i opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu, w tym opłat za jakiekolwiek czynności bankowe związane z obsługą kredytu ( np. prowizja za sporządzanie aneksów, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu i inne niż wymienione w SIWZ).
 7. Zamawiający zastrzega sobie niższe wykorzystanie kredytu niż to wynika z niniejszej specyfikacji. Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych odsetek, prowizji i innych opłat od niewykorzystanej części kredytu.
 8. Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę wykonawcy.
 9. Planowane kwoty i terminy uruchomienia: W transzach, w terminie od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku. Wartość oraz termin wypłaty transz zostaną określone na podstawie złożonego przez Zamawiającego odrębnego zapotrzebowania na środki. Wypłata transz nastąpi w ciągu 3 dni od złożenia powyższego zapotrzebowania.
 10. Spłata kapitału kredytu w złotych polskich, następować będzie w ratach kwartalnych począwszy od I kwartału (30 dnia miesiąca kończącego dany kwartał kalendarzowy): 2021 r.- 160.000,00zł, 2022 r.- 160.000,00zł, 2023r. - 160.000,00zł, 2024r. - 160.000,00zł, 2025r. - 160.000,00zł, 2026r. - 160.000,00zł, 2027r. - 160.000,00zł, 2028r. - 160.000,00zł, 2029r. - 160.000,00zł, 2030r. - 160.000,00zł...
 • zdarzenie opublikował: Agata Centkowska
  data dodania: 2020-05-18 14:38
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-18 14:41
Załączniki:
 • Ogłoszenie.pdf4.4MB
  • załącznik opublikował: Agata Centkowska
   data dodania: 2020-05-18 14:38
 • SIWZ.pdf10.8MB
  • załącznik opublikował: Agata Centkowska
   data dodania: 2020-05-18 14:38
 • Załącznik wersja edytowalna.docx32.19kB
  • załącznik opublikował: Agata Centkowska
   data dodania: 2020-05-18 14:38
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-22 08:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Agata Centkowska
  data dodania: 2020-05-22 08:33
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-22 08:34
Załączniki:
 • Pytania.pdf1.9MB
  • załącznik opublikował: Agata Centkowska
   data dodania: 2020-05-22 08:34
 • Pytania 2.pdf2.3MB
  • załącznik opublikował: Agata Centkowska
   data dodania: 2020-05-22 14:15
 • Pytania 3.pdf185.09kB
  • załącznik opublikował: Agata Centkowska
   data dodania: 2020-05-22 14:15
[drukuj]

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1050163
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-27 12:47

Stopka strony