Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Podatek leśny

Nazwa sprawy: Deklaracja na podatek leśny

Wymagane dokumenty: - wypełniona deklaracja na podatek leśny DL-1

Sposób załatwienia: Osoba zobowiązana do złożenia deklaracji składa wypełniony druk lub przesyła go pocztą.

Termin załatwienia: Brak

Miejsce załatwienia/komórka odpowiedzialna: Pokój nr 6, parter(tel./054/ 27 24 100)

Opłata skarbowa: Brak

Opłata administracyjna: Brak

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 30 października 2002 roku - O podatku leśnym (Dz.U.z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zmianami)

Informacje dodatkowe: Deklarację należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30237
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-08 11:14

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1271109
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-06-17 11:45

Stopka strony