Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
OSP.ZP.271.1.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żabieńcu.
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-21 14:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-06-21
Data końca składania ofert: wtorek 2019-07-02 godz. 09:45
Oznaczenie: OSP.ZP.271.1.2019
Szczegółowa informacja:

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żabieńcu.
2. Zamówienie będzie realizowane w części przy udziale środków finansowych dotacji celowej pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków dotacji celowej na realizację zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji, dotyczący parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust. 5b Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że rozwiązania są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Oferta, w której sprzęt nie spełnia określonych warunków zostanie odrzucona.
6. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego, w obecności przedstawicieli stron.

 • zdarzenie opublikował: Jarosław Wochna
  data dodania: 2019-06-21 14:51
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-19 15:02
Załączniki:
Wyjaśnienie do SIWZ nr 1
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-27 16:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Jarosław Wochna
  data dodania: 2019-06-27 15:14
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-27 15:16
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-02 16:00
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Agata Centkowska
  data dodania: 2019-07-02 15:25
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-12 08:35
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Agata Centkowska
  data dodania: 2019-07-12 08:38
Załączniki:
[drukuj]

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1069342
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 15:09

Stopka strony