Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
ZPF.271.2.2020 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Bądkowo.
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-26 13:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-02-26
Data końca składania ofert: piątek 2020-03-06 godz. 09:45
Oznaczenie: ZPF.271.2.2020
Szczegółowa informacja:

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa łamanego (drogowego) , w tym:

zakup, transport i rozładunek (rozsypanie i równomierne rozciąganie po drogach) w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga dostawy kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, pochodzenia ze skał magmowych, typu: bazalt, granit lub o parametrach równoważnych (zbliżonych).

Z uwagi na przeznaczenie kruszywa oraz doświadczenie z lat ubiegłych, Zamawiający nie dopuszcza kruszyw pochodzenia ze skał osadowych (w tym w szczególności typu wapień, żwir oraz o tożsamych i zbliżonych parametrach) z uwagi na ich uciążliwą eksploatację.

Kruszywo nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach oraz trudno rozkładalnych zanieczyszczeń (tj. plastik, guma itp.). W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy usunięcia tych zanieczyszczeń w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia tego faktu Dostawcy. Wyklucza się również kruszywa skażone chemicznie.

Dostawa kruszywa oprócz sprzedaży samego kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa drogowego - równomierne rozsypanie po drogach, na wskazanych przez Zamawiającego drogach gminnych, na terenie gminy Bądkowo.

Nieprzedstawienie dokumentów z ważenia kruszywa (dostarczanego każdym samochodem) przed rozładunkiem może spowodować odmowę odbioru kruszywa. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, umożliwiającymi rozciąganie kruszywa po drogach. Odbiór poszczególnych dostaw kruszywa na drogach, będzie się odbywać od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu (08:00 - 15:00) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Dopuszcza się, dokonywanie odbioru kruszywa po godzinach pracy Urzędu - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru przez sołtysa danego sołectwa bądź upoważnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego.

 • zdarzenie opublikował: Agata Centkowska
  data dodania: 2020-02-26 13:34
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 14:29
Załączniki:
 • Ogłoszenie.pdf4.9MB
  • załącznik opublikował: Agata Centkowska
   data dodania: 2020-02-26 13:37
 • SIWZ.pdf10MB
  • załącznik opublikował: Agata Centkowska
   data dodania: 2020-02-26 13:37
 • Załaczniki wersja edytowalna.docx29.58kB
  • załącznik opublikował: Agata Centkowska
   data dodania: 2020-02-26 13:37
Wyjaśnienia
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-02 13:10
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • zdarzenie opublikował: Agata Centkowska
  data dodania: 2020-03-02 13:13
Załączniki:
 • Wyjaśnienia.pdf153.28kB
  • załącznik opublikował: Agata Centkowska
   data dodania: 2020-03-02 13:14
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-06 12:00
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Agata Centkowska
  data dodania: 2020-03-06 12:46
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-06 12:47
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-18 14:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Agata Centkowska
  data dodania: 2020-03-18 14:32
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-18 14:33
Załączniki:
[drukuj]

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1069333
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 15:09

Stopka strony